Saturday, April 20, 2024
NEWS

SCG นำร่องเพิ่มคุณภาพอากาศ ส่ง SCG Bi-ion โซลูชันใหม่ สร้าง Well-being ให้คนไทย

Edit HVAC Air Scrubber

SCG นำร่องเพิ่มคุณภาพอากาศ “สะอาดและปลอดภัย” ที่ทุกอาคารต้องมี ส่ง “SCG Bi-ion” โซลูชันใหม่ สร้าง Well-being ให้คนไทย

วชิระชัย  คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี

SCG เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เพิ่มคุณภาพอากาศ “สะอาดและปลอดภัย” ที่ทุกอาคารต้องมีนำเสนอโซลูชันระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion” เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศในอาคาร กำจัดเชื้อโรคในอากาศทั้งแบคทีเรียและไวรัสสูงถึง 99%* พร้อมช่วยจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 เดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และสถานการศึกษา

วชิระชัย   คูนำวัฒนา Head of  Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “ด้วยแนวทางการทำงานภายใต้แนวคิด PASSION FOR BETTER LIVING’ ทำให้ SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร

โดยเฉพาะเรื่อง “ปัญหามลภาวะและเชื้อโรคทางอากาศ” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโซลูชันด้านคุณภาพอากาศเทคโนโลยี “SCG Bi-ion” สิทธิบัตรจาก Plasma Air ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องปล่อยประจุไอออนบวก

และลบในอากาศ (Active Air Purifier) ส่งผลให้เกิดอนุภาคที่สามารถจัดการเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย ไวรัสตระกูลโคโรนา สปอร์เชื้อรา กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย (VOCs) และฝุ่นละออง PM10 – 2.5 ได้ และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย Intertek/ETL (UL867) จากสหรัฐอเมริกา”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ SCG Bi-ion เพื่อให้คนไทยได้มีอากาศที่สะอาดและปลอดภัยให้กับอาคารในหลายๆ หน่วยงาน มากกว่า 300 แห่ง อาทิ อาคารสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และสถานศึกษา ในกลุ่มสถานพยาบาล อาทิ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 235,700 ตารางเมตร และกำลังขยายเพิ่มมากขึ้น

โดยในสิ้นปีนี้มีแผนในการติดตั้งเพิ่มรวมกว่า 500 อาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี SCG Bi-ion  ที่ช่วยสร้างคุณภาพอากาศให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (Well-being)

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมจากทาง SCG Smart Building Solution สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution

หมายเหตุ

*อ้างอิงจากผลการทดสอบ SARS-CoV-2 Neutralization Through Bi-Polar Ionization , innovative bioanalysis , CA, USA 22.07/2020  ทดสอบแล้วว่าสามารถลดเชื้อ SARS-CoV-2 (สาเหตุของโรค COVID-19) ได้ 90-99%  (ปริมาณเชื้อไวรัสที่ลดลงจากการทดสอบในสภาวะควบคุม อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้น เป็นต้น