Monday, October 2, 2023

archiveAsian Games

เอเชียนเกมส์
CloudNEWS

เอเชียนเกมส์ เสริมประสิทธิภาพระบบบริหารการแข่งขัน บนเทคโนโลยีคลาวด์

มหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ นำเทคโนโลยีคลาวด์มาเสริมประสิทธิภาพให้ระบบงานหลัก อำนวยความสะดวกให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างอัจฉริยะ ยั่งยืน พิถีพิถันทุกรายละเอียด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น