Friday, June 2, 2023

archiveAutomation

Technology Trend
ArticlesTechnology

4 เหตุการณ์ทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2566

ผู้เขียนสังเกตเห็นถึงความต้องการผสานรวมเทคโนโลยีหลากหลายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางธุรกิจ จึงขอคาดการณ์ใน 4 เหตุการณ์ทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2566

AIArticles

การใช้ระบบอัตโนมัติ และ AI/ML ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มในปี 2566

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2566 จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับใช้ AI/ML, ความคล่องตัวและต้นทุนของซัพพลายเชน, นวัตกรรมด้านอาหาร และความต้องการของผู้บริโภคในด้านความโปร่งใสและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

Digital TransformationNEWS

dtac Citizen Developer จิ๊กซอว์สำคัญเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มขั้น

อัตโนมือ สู่ อัตโนมัติ เจาะลึกโปรแกรม dtac Citizen Developer  จิ๊กซอว์สำคัญเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มขั้น

Technology

โซลูชันฐานข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้

คริส แพพป์ จากนูทานิคซ์ ได้เขียนบทความแนะนำถึง จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูล ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มด้วยการขจัดการทำงานหรือทรัพยากรที่เป็นไซโล และการลดภาระงานประจำวันที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

New Business Model Smart Manufactory and Automation Tools

“เก็บบางส่วนจากการบรรยายของ ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry 4.0 และระบบ Automation เรื่อง Smart Manufactory and Automation Tools หนึ่งในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม”