Saturday, January 28, 2023
ArticlesCloud

การใช้จ่าย พับลิคคลาวด์ ยังมีมากขึ้นในปี 2566 ท่ามกลางแรงกดดันของเงินเฟ้อ

คลาวด์สาธารณะ

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายบริการ คลาวด์สาธารณะ ของผู้ใช้ทั่วโลกปี 2566 โตพุ่งแตะ 6 แสนล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันของเงินเฟ้อ

าร์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการ คลาวด์สาธารณะ ของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 20.7% คิดเป็นมูลค่า 5.9 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มจาก 4.9 แสนล้านดอลลาร์ ในปี 2565 และเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 18.8%

ซิด ณาก รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจระดับมหภาคกำลังส่งผลกระทบต่อยอดการใช้จ่ายคลาวด์ โดยระบบคลาวด์คอมพิวติ้งยังคงเป็นปราการหลักด้านความปลอดภัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สามารถรองรับการเติบโตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เนื่องจากมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้”

“องค์กรยังใช้จ่ายได้เท่าที่มีงบประมาณอยู่เท่านั้น ซึ่งการใช้จ่ายบนคลาวด์อาจลดลงถ้างบประมาณรวมของไอทีปรับลดลง เนื่องจากคลาวด์ยังเป็นการใช้จ่ายด้านไอทีกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณ”

ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์ได้อภิปรายถึงแนวโน้มของตลาดไอทีทั่วโลกระหว่างงาน Gartner IT Symposium/Xpo 2022 วันที่ 17-20 ตุลาคม ในเมืองออร์แลนโด โดยประเมินว่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 4.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 5.1% จากปี 2565 ตามการคาดการณ์ล่าสุด

โดยความต้องการด้านไอทีในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากองค์กรต่างๆ มาจากแรงผลักดันการริเริ่มธุรกิจดิจิทัลเพื่อรับมือกับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ และประเมินว่าจะยังมีการใช้จ่ายในเรื่องของการบำรุงรักษา ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรที่มีอยู่ แต่การลงทุนครั้งใหม่จะเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกระบบคลาวด์ ดังที่เห็นได้จากการเติบโตของการใช้จ่ายกลุ่มซอฟต์แวร์ที่คาดการณ์ไว้ 11.3% ในปี 2566

การใช้บริการคลาวด์จะเติบโตขึ้นในปี 2566

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าบริการ Infrastructure-as-a-service (หรือ IaaS) จะเป็นหมวดการใช้จ่ายคลาวด์ของผู้ใช้ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 29.8% ในปี 2566 และในปีหน้าการใช้จ่ายคลาวด์ในทุกหมวดจะโตขึ้น

“ธุรกิจเดินหน้าเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์กันอย่างต่อเนื่อง โดยบริการ IaaS จะโตต่อเป็นปกติ ตามที่องค์กรกำลังเร่งปรับปรุงระบบไอทีให้มีความทันสมัย สำหรับลดความเสี่ยงและลดต้นทุนให้เหมาะสม ซึ่งการย้ายระบบไปยังคลาวด์ยังช่วยลดรายจ่ายด้านการลงทุนระยะยาว (Capital Expenditures)

โดยสามารถทยอยจ่ายเงินสดตามรูปแบบการสมัครใช้ นับว่าเป็นประโยชน์สำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เงินสดมีความสำคัญต่อการรักษาการดำเนินธุรกิจ” ซิด ณาก กล่าวเพิ่มเติม

การ์ทเนอร์ยังคาดการณ์ด้วยว่าบริการ PaaS และบริการ Software-as-a-service (หรือ SaaS) จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องมาจากความท้าทายด้านพนักงานและการมุ่งเน้นไปที่การปกป้องผลกำไรขององค์กร อย่างไรก็ตามการ์ทเนอร์คาดว่าทั้ง 2 หมวดนี้จะยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 โดยบริการ PaaS จะเติบโตที่ 23.2% ขณะที่บริการ SaaS เติบโตที่ 16.8%

“ค่าจ้างที่สูงขึ้นและบุคลากรที่มีทักษะมากขึ้นมีความจำเป็นกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน SaaS ให้ทันสมัย ดังนั้นองค์กรจะเผชิญกับความท้าทายด้านการจ้างงานที่ลดลงเพื่อควบคุมต้นทุน แต่บริการ PaaS สามารถสร้างโค้ดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน SaaS ได้ ดังนั้นอัตราการใช้บริการ PaaS จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

“แม้จะมีการเติบโต ความสามารถในการทำกำไร และแรงกดดันจากการแข่งขัน แต่การใช้จ่ายกับคลาวด์จะยังมีอยู่ต่อไปตราบเท่าที่มีการใช้งานคลาวด์ เมื่อแอปพลิเคชันและปริมาณเวิร์คโหลดย้ายไปยังระบบคลาวด์ที่โดยทั่วไปแล้วจะคงอยู่ที่นั่น”

“โดยรูปแบบการสมัครใช้คลาวด์แบบสมาชิกนั้นจะทำให้ธุรกิจเกิดการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาและยังมีแนวโน้มว่าจะสูงเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายบนคลาวด์ถือเป็นรายได้รายปี ซึ่งเป็นเสมือนของขวัญที่มอบให้อย่างต่อเนื่องแก่ผู้จัดจำหน่ายคลาวด์” ซิด ณาก กล่าวสรุป

คลาวด์สาธารณะ

คาดการณ์การใช้จ่ายคลาวด์ในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะจะโตขึ้น 31.8% หรือ 54.4 พันล้านบาท จาก 41.3 พันล้านบาทในปี 2565 โดยในปี 2566 บริการ Infrastructure-as-a-service (IaaS) จะเป็นหมวดที่มียอดการใช้จ่ายโตมากสูงสุดที่ 41.9% และทุกหมวดบริการจะโตในระดับเลขสองหลัก

Featured Image: Image by Freepik

Leave a Response