Saturday, April 20, 2024
ArticlesSansiri Sirisantakupt

เรื่องใหญ่ที่ CIO ต้องเผชิญในปัจจุบัน

CIO

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี ค.ศ.2022 บทความนี้ขอเสนองานด้านไอทีที่ CIO ต้องให้ความสนใจในครึ่งหลังของปีนี้

วามวุ่นวายทางเศรษฐกิจ ความวุ่นวายทางการตลาด และความวุ่นวายที่เกิดทั่วโลกนั้น (Turbulence) ถือเป็นเหตุให้ผู้บริหารงานด้านไอทีขององค์กร หรือ CIO (Chief Information Officer) ต้องปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานด้านไอที เนื่องจากลำดับของความสำคัญได้เปลี่ยนตั้งแต่กลางปี ค.ศ.2022

เหล่า CIO คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด เทคโนโลยีที่มีอยู่มีวิวัฒนาการ ความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็ว พนักงานที่เข้ามาและออกไป

ด้วยทั้งหมดนี้เทียบไม่ได้กับความวุ่นวายที่เหล่า CIO กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เวลานี้ในองค์กรบรรดาแผนกไอทีกำลังต่อสู้อยู่กับ ไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากงานด้านไอทีที่ทำกันอยู่

ซึ่งสิ่งดังกล่าวมีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี ค.ศ.2022 และนี่คืองานด้านไอทีที่เหล่า CIO ให้ความสนใจในครึ่งหลังของปีนี้ โดยบทความนี้มีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลต้องการเพิ่มขึ้น
บทความโดย: น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ นักวิชาการกองทัพอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการรักษาความมั่นคงปลอยภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์

ปริมาณงานที่เข้ามาในแผนกไอที เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญถูกกำหนดโดยเหล่า CIO นักวิจัย และที่ปรึกษาของผู้บริหาร หรือกรณีของ อลิซเบธ แฮกเคนซัน CIO ของบริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริค เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานระดับโลก ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า

“ความต้องการความสามารถทางด้านดิจิทัลทั่วทั้งองค์กรนั้น ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว” ในอดีตองค์กรมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ด้วยความคิดริเริ่มนั้นมาจากด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านการขาย

ซึ่งในขณะที่ แฮกเคนซัน ได้พูดคุยกับ CIO_ในหลายๆ บริษัท ต่างก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบทั้งองค์กร และตอนนี้ได้เห็นเหล่า CIO_ในแต่ละองค์กรกำลังช่วยกันเร่งความเร็วในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล

จำนวนของความต้องการในการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลพลอยได้ของบริษัทที่ทำงานด้วยดิจิทัลทั้งหมดในช่วง 2 ปีที่ผ่าน มาเพื่อตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส COVID-19

งานดังกล่าวได้วางทั้งรากฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นสูง และรากฐานสำหรับการสร้างเส้นทางไปสู่โอกาสใหม่ ก็มีบาง บริษัทที่ตอนนี้ยังไม่พร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลสำหรับองค์กร

หลายคนรู้ว่าการริเริ่มการ เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านหนึ่ง เช่น การขาย จะต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ในด้านการสนับสนุน อย่างเช่น ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง แฮกเคนซัน กล่าวเสริมไว้ว่า “CIO_และเพื่อนร่วมงานนั้นตระหนักดีว่าทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน”

Credit: Cloud backup photo created by rawpixel.com – www.freepik.com 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องยกระดับให้สูงขึ้น

จอช แฮมิท รองประธานอาวุโสและ CIO_ของ Altra Federal Credit Union บริษัท เครดิตยูเนียนและบริการทางการเงิน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ อยู่ในรายการของลำดับความสำคัญเสมอ และกล่าวไว้ว่าเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของปี ค.ศ.2022 นี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัสเซียบุกรุกยูเครน”

รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย อาจเพิ่มการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเป้าหมายของสหรัฐฯ นั่นจึงทำให้ แฮมิท ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการร่วมมือกับ ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CISO: Chief Information Security Officer) ในด้านพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สมบูรณ์แบบ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยบนโลก ไซเบอร์ และการป้องกันแบบหลายชั้น (Layered defenses) สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นหนทางใหม่ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

แต่ตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากกว่าที่เคยเป็นมา ที่จริงแล้วจากการศึกษามุมมองความเป็นผู้นำของ CIO_ในปี ค.ศ.2022 นั้น (The 2022 CIO_Leadership Perspectives study from Evanta) พบว่าลำดับความสำคัญอันดับที่ 1 งานในหน้าที่ของ CIO_คือ กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งขึ้นมาจากอันดับที่ 2 ของปี ค.ศ.2021

ขณะที่ซาร่า แอนเจิล จอห์นสัน, CIO_และรองประธานฝ่ายโซลูชันธุรกิจและเทคโนโลยีที่ Save the Children เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรทำเพื่อช่วยเหลือเด็ก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้กล่าวว่า “เธอก็มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และปัญหาด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูล (Data protection) ที่ต้องยกระดับให้สูงขึ้น”

เธอนั้นชี้ไปยังเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รัสเซียบุกรุกยูเครนรวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากรัสเซีย อาจเพิ่มการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเป้าหมายในชาติตะวันตก จึงเป็นที่มาการยกระดับในรายการดังกล่าว ที่ผ่านมาเหล่าแฮกเกอร์จะเพิ่มการโจมตี

ในขณะที่ Save the Children และองค์กรอื่นๆ ได้ร่วมมือกันในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์โลก ซึ่งแฮกเกอร์มองว่ากิจกรรม NGO ที่เพิ่มขึ้นนั้นคือ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในการโจมตีทางไซเบอร์

การใช้กลยุทธ์คลาวด์เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ผลสำรวจ CIO_ของ Evanta พบว่า 54% กำลังลงทุนบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในการใช้จ่ายของ CIO_รองมาจากความปลอดภัยทางไซเบอร์รายงานอื่นๆ ได้ยืนยันว่า_CIO ยังคงเดินหน้าใช้คลาวด์ต่อไป

Credit: Network engineer photo created by tonodiaz – www.freepik.com

การสำรวจของ PwC ในปี ค.ศ.2022 พบว่า 43% กำลังปรับปรุงกลยุทธ์ด้านไอทีและรูปแบบในการดำเนินงานของตนให้คล่องตัวมากขึ้น 35% ใช้ประโยชน์จากการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อย้ายจากศูนย์ข้อมูลแบบเดิมไปใช้ระบบคลาวด์ และ 28% กำลังรีเซ็ตสถาปัตยกรรมองค์กรให้เป็นระบบคลาวด์

อาเมียร์ เบก หุ้นส่วนอาวุโสของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก McKinsey & Company กล่าวว่า “ไม่มีกลยุทธ์ใดด้านเทคโนโลยี ที่ไม่มีระบบคลาวด์เป็นศูนย์กลางของทุกๆ ระบบ” ยิ่งไปกว่านั้นเขากล่าว “มันไม่ได้เกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปลี่ยนระบบภายในองค์กรที่มีอยู่ไปยังคลาวด์ แต่เป็นการใช้คลาวด์เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างเช่น ลดต้นทุน, ปรับปรุงเวลาในการออกสู่ตลาด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงขึ้นในด้านไอที

ถือว่าเป็นเวลาหลายปีที่เหล่า_CIO ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการค้นหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี (Tech talent) อันเนื่องมาจากมีตำแหน่งที่ว่างมากกว่าบุคลากรที่มีความสามารถฯ เห็นได้ในอัตราการว่างงาน 1.3% สำหรับบุคลากรสายเทคโนโลยี ที่สำคัญการย้ายไปทำงานจากระยะไกลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้การแข่งขันนั้นดุเดือดขึ้น

ซึ่ง แฮมิท รองประธานอาวุโสและ CIO_ของบริษัท Altra Federal Credit Union กล่าวว่า “ตอนนี้เขากำลังแข่งขันค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีกับนายจ้างทั่วทุกแห่ง ในแผนกไอทีของเขามีตำแหน่งว่างในช่วงการระบาดของ COVID-19 และได้พบกับปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ของการรับสมัครบุคลากรฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก เมื่อนำมาเทียบกับก่อนการระบาดของ COVID-19”

“นอกจากนี้ยังขยายการค้นหาฯ ออกไปนอกพื้นที่ของบริษัท เมื่อค้นพบก็จ้างบุคลากรนอกองค์กรทำงานให้บริษัท ทั้งหมดนี้ได้กล่าวถึงการแข่งขันและความยากลำบากในการ ค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านไอที”

สิ่งดังกล่าวได้ตอกย้ำความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความสามารถที่สูงขึ้นในด้านไอทีเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง (CEO) มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้น จะยังคงอยู่ภายในบริษัทและสามารถจัดการกับปริมาณงานในอนาคตได้

อนึ่ง นิโคลาส โคลิสโต รองประธานและ CIO_ของบริษัท Avery Dennison เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และการผลิตวัสดุระดับโลกที่ใช้งานได้หลากหลาย ที่รัฐโอไอโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวเสริมว่า “ความสามารถของบุคลากรในด้านไอทีนั้นเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จขององค์กร”

ข้อคิดที่ฝากไว้

ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ส่งผลกระทบต่อเหล่า_CIO ในด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อาจทำให้ส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ไฮเทคนั้นล่าช้า อย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูง (CEO: Chief Executive Officer) ของบริษัท Intel ได้ประกาศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า

“ปัญหาการขาดแคลนส่วนประมวลผลหลัก (Chip) จะยังคงอยู่ไปจนถึงปี ค.ศ.2024” ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฮเทคที่ทุกองค์กรใช้ กันอย่างสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญก็คือ_CIO ต้องมีความยืดหยุ่นยอมรับอุปกรณ์ที่ สามารถจัดหามาได้ บางครั้งมันอาจจะมาจากผู้ผลิตรายอื่นซึ่งมีราคาที่แพงกว่า

Featured Image: Kanban photo created by freepik – www.freepik.com

อ่านบทความทั้งหมดของ น.อ. สรรสิริ สิริสันตคุปต์