Wednesday, April 17, 2024
NEWS

Alcatel-Lucent Enterprise ประกาศฟื้นฟูโปรแกรมสำหรับพันธมิตร

ALE

ALE ประกาศฟื้นฟูโปรแกรมสำหรับพันธมิตร ตั้งเป้าที่จะใช้ประสบการณ์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในระบบนิเวศของพันธมิตรและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมรางวัลพันธมิตรดีเด่นแห่งปี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ALE) ผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสาร ระบบเครือข่าย และคลาวด์ จัดงานประชุมสัมมนา Connex22 Southeast Asia Partner มุ่งสู่อนาคต (Go Future) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่กรุงเทพมหานคร

เป็นการรวมตัวกันของผู้นำจาก ALE และพันธมิตรคู่ค้าจากทั่วทั้งภูมิภาค เน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงอนาคตที่จะสร้างจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย

ในงาน ได้แสดงให้เห็นกลยุทธ์สำหรับปีต่อไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ALE ด้านการสื่อสารและระบบเครือข่ายโดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจต่างๆ ของลูกค้า ด้วยการเชื่อมต่อได้จากทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความต่อเนื่อง และเสริมความเข็มแข็งทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมอย่าง Nokia ได้นำเสนอแนวทางการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ALE และประโยชน์ที่มีร่วมกันที่มีต่อระบบนิเวศของพันธมิตร (Partner Ecosystem) ความร่วมมือระหว่าง Nokia และ_ALE เป็นการต่อยอดขยายธุรกิจในแนวดิ่งของ_ALE ในปัจจุบันให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

พร้อมทั้งลดความซับซ้อนและสนับสนุนด้านเทคนิคและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของลูกค้า อีกทั้งส่งมอบโซลูชั่นระบบเครือข่ายแบบ end-to-end ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้อย่างคุ้มค่าให้กับลูกค้า

ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพันธมิตรครั้งใหม่

งานดังกล่าวสอดรับกับแผนของ_ALE คือการฟื้นฟูโปรแกรมสำหรับพันธมิตรทั่วโลกในปี 2022 ด้วยโครงการใหม่ HI-TOUCH สำหรับพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนทางเทคนิคให้กับพันธมิตรรายใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะใช้ประสบการณ์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในระบบนิเวศของพันธมิตรและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ALE_ยังได้เปิดตัวโปรแกรมรางวัลสำหรับช่องทางขายต่างๆ ในชื่อ GOPARTNERS2022 ชื่อเดิมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรู้จักกันในชื่อ Build2Win โปรแกรมใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การดูแลชุมชนผู้ค้าปลีกทางอ้อมของ_ALE ด้วยโปรแกรมการส่งเสริมการขายและสนับสนุนผู้ขายที่เป็นพันธมิตรให้เติบโตไปพร้อมกับ_ALE

โปรแกรมเหล่านี้สอดคล้องกับหลักการสำคัญของแนวทางการสร้างพันธมิตรให้แข็งแกร่งของ_ALE ซึ่งจัดลำดับให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของความภักดีและการอุทิศตนให้กับระบบนิเวศทางพันธมิตรของ_ALE

ส่วนกลยุทธ์ในด้านองค์กรของ ALE_นั้นมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับพันธมิตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ประโยชน์เพื่อสร้างแนวทางการทำงานที่คล่องตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการสนับสนุนพันธมิตรให้ชนะโครงการต่างๆ และส่งเสริมให้พันธมิตรสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางนี้ทำให้ ALE_สามารถเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงความแม่นยำในการส่งมอบ ลดระดับสินค้าคงคลัง และขับเคลื่อนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกรรมที่มีปริมาณมาก แม้ในช่วงที่ขาดแคลน เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอ

มอบรางวัลพันธมิตรดีเด่นแห่งปี

ภายในงานสัมมนา ยังมีการมอบรางวัลชนะรางวัล พันธมิตรดีเด่นแห่งปี (Partner of the Year) ในงาน Connex22 Southeast Asia Partner คู่ค้าที่ชนะรางวัลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการบริการเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม และมีผลงานที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่ง พันธมิตรดีเด่นแห่งปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) นี้ ได้รับคำชื่นชมจากความริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมการทำงานร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ALE_ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการนำเสนอประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ออกแบบปรับแต่งได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สำหรับรางวัล พันธมิตรดีเด่นแห่งปี ประกอบด้วย

รางวัล Unified Communications Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ Radiant Communication Sdn Bhd โดย ประสบความสำเร็จโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ รวมถึงการชนะโครงการที่สำคัญในภาครัฐที่มีผู้ใช้สูงถึง 20,000 ราย

รางวัล Network Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ First One Systems Co., Ltd ที่สามารถเพิ่มรายได้จากโซลูชันของ_ALE สูงขึ้นถึง 80% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ธุรกิจของ_ALE ในประเทศไทยขยายตัวเป็นอย่างมาก

รางวัล Growth Partner of the Year 2021, SEA ได้แก่ Nokia Enterprise Philippines ความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรระหว่าง ALE_และ Nokia Enterprise Philippines เป็นไปอย่างราบรื่น ปูทางไปสู่การสร้างลูกค้าใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนะโครงการต่างๆ ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการต่างๆ ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศอีกด้วย