Tuesday, March 28, 2023

archiveCIO

ArticlesCIO TalkCybersecurity

CIO และ CISO กับบทบาทการสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์

ประเด็นที่น่าสนใจจาก การพูดคุยอภิปรายในหัวข้อ CIO / CISO roles in cybersecurity and governance in Thailand โดย สมาคมซีไอโอไทย ที่ชี้ว่า CIO และ CISO  คือผู้นำในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ArticlesCybersecurity

การสร้างความยืดหยุ่นให้การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ คือสิ่งสำคัญขององค์กร

Security Resilience การสร้างความยืดหยุ่นให้การรักษาความปลอดภัย ที่สามารถคาดการณ์ ระบุตำแหน่ง และมีภูมิต้านทานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งหากถูกโจมตีหรือถูกละเมิดก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

สิ่งที่ต้องทำในปีแรก ของการรับตำแหน่ง CIO

ผู้เขียนขอนำตัวอย่างทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานของ CIO หลายๆ คน ที่ผ่านช่วงเวลาปีแรกของการเข้ารับตำแหน่ง สามารถนำมาปรับใช้ในวันที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญขององค์กรในการปฏิรูปทางดิจิทัล

Articlesmetaverse

7 เรื่องเปลี่ยนโลก ที่ผู้บริหารไอทีไม่ควรมองข้าม

7 เรื่องเปลี่ยนโลก ที่ผู้บริหารไอทีไม่ควรมองข้าม มีหลายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง และดูเหมือนว่าโลกอนาคตอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

Digital Business Transformation
CIO TalkDigital TransformationVideos

CIO World Business Talk: EP20 Digital Business Transformation

สัมภาษณ์พิเศษ ไนเจล วาซ CEO ปับลิซีส เซเปียนท์ ปัจจัยของความสำเร็จในการทำ Digital Business Transformation ที่ไนเจลได้ตกผลึกออกมาเป็นคำย่อที่ง่ายต่อการจดจำ S P E E D (สปีด)

ภูมิศาสตร์การเมืองดิจิทัล
ArticlesDigital Transformation

ภูมิศาสตร์การเมืองดิจิทัล ความท้าทายใหม่สำหรับ CIO

การ์ทเนอร์ชี้ผลกระทบของการกำกับดูแลทางเทคโนโลยีที่เกิดจากการเมืองระหว่างประเทศได้นำไปสู่ยุค ภูมิศาสตร์การเมืองทางดิจิทัล (Digital Geopolitics) อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ CIO ในบริษัทข้ามชาติต้องแสดงบทบาทผู้นำ

ArticlesDigital Transformation

คำแนะนำสำหรับ CIO เพื่อมัดใจ บุคลากรไอที ให้อยู่กับองค์กร

การ์ทเนอร์ให้คำแนะ 3 ข้อสำหรับ CIO เพื่อจัดการกับปัญหาการลาออกของพนักงานไอที ด้วยการสร้างกลยุทธ์และสมดุลของ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สิ่งจูงใจอื่นๆ ที่สูงกว่าเดิม หรือแม้กระทั่งการจัดฝึกอบรมและเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อชนะใจพนักงานไอที

เรืองโรจน์ พูนผล
CIO TalkDigital TransformationVideos

CIO World Business Talk: EP17 CIO’s Agenda ธนาคารกสิกรไทย กับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที-ดิจิทัล

คลิป สัมภาษณ์ เรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง) ประธาน KBTG ในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ

CIO
ArticlesSansiri Sirisantakupt

เรื่องใหญ่ที่ CIO ต้องเผชิญในปัจจุบัน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางด้านไอทีของ CIO ในปี ค.ศ.2022 บทความนี้ขอเสนองานด้านไอทีที่ CIO ต้องให้ความสนใจในครึ่งหลังของปีนี้

NEWS

SCB WEALTH ยกทัพ ADVISORY TEAM ดูแลความมั่งคั่งให้ลูกค้าในทุกจังหวะการลงทุน

SCB WEALTH ยกทัพ ADVISORY TEAM ดูแลความมั่งคั่งให้ลูกค้าในทุกจังหวะการลงทุน พร้อมจะดูแลต่อยอดให้กับลูกค้า Wealth ในประเทศไทย

1 2
Page 1 of 2