Saturday, June 3, 2023

archiveIndustry4.0

AIArticles

การใช้ระบบอัตโนมัติ และ AI/ML ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มในปี 2566

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2566 จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับใช้ AI/ML, ความคล่องตัวและต้นทุนของซัพพลายเชน, นวัตกรรมด้านอาหาร และความต้องการของผู้บริโภคในด้านความโปร่งใสและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

IoT
ArticlesNetworkingOperation Technology

ความท้าทายของการบริหารเครือข่าย กับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

เปิดเผยข้อมูลถึงความท้าทายกับการบริหารจัดการและดูแลเครือข่าย บนเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ซึ่งมีด้วยกันสองประเด็นสำคัญคือ การบริหารจัดการและการตรวจสอบทางไซเบอร์บนเครือข่าย ที่องค์กรและกลุ่มอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญ

IT/OT
ArticlesNetworkingOperation TechnologyTechnology

การมอนิเตอร์ระบบเครือข่ายแบบองค์รวม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลอมรวม IT/OT

การมองเห็นภาพรวมของเครือข่ายทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในยุคที่มีการผสานรวมของ IT/OT และอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่ อุปกรณ์ PLC คอมพิวเตอร์ภาคอุตสาหกรรม เกตเวย์อัจฉริยะภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์

NEWSTechnologyThailand4.0

SMC เปิดบ้านโชว์ความพร้อม สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการตรวจประเมิน คำปรึกษาทางเทคนิค และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0