Wednesday, July 24, 2024

archiveIndustry4.0

Digital transformation
CybersecurityExecutive TalkIndustry4.0IoTOT

ข้อกังวลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในยุคสมัย Digital transformation

เปิดบทสนทนา ประเด็นและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของหลักการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แบบ air-gap ที่ไม่ตอบโจทย์ยุคสมัยแห่ง Digital transformation จุดอ่อน ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวม IT และ OT รวมถึงเหตุผลที่องค์กรในประเทศไทยต้องยกเครื่องระบบการรักษาความปลอดภัย

industrial edge
Industry4.0NEWS

Red Hat ผสานพลัง Intel มอบ Open Source Industrial Automation

Red Hat เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ด้าน industrial edge สนับสนุนผู้ผลิตโซลูชันสำหรับโรงงาน ช่วยสร้างโรงงานที่ควบคุมการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ และเป็นอัจฉริยะมากขึ้น

โคบอท
ArticlesIndustry4.0

หุ่นยนต์ โคบอท ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

โคบอท มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของประเทศไทยด้วยความสามารถในการปรับปรุงผลผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของพนักงาน เมื่อมีการนำโคบอทมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะสามารถวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำด้านการผลิตขั้นสูงและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

AIArticlesCase Study

ความสำเร็จในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขับเคลื่อนด้วย Applied AI

ตัวอย่างความสำเร็จการใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied AI) ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ทำวงจรการผลิตเร็วขึ้น การหาวัตถุดิบได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนสร้างการคาดการณ์ได้ตรงและแม่นยำ ท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและผันผวน

AIArticles

การใช้ระบบอัตโนมัติ และ AI/ML ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มในปี 2566

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2566 จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับใช้ AI/ML, ความคล่องตัวและต้นทุนของซัพพลายเชน, นวัตกรรมด้านอาหาร และความต้องการของผู้บริโภคในด้านความโปร่งใสและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

IoT
ArticlesNetworkingOperation Technology

ความท้าทายของการบริหารเครือข่าย กับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

เปิดเผยข้อมูลถึงความท้าทายกับการบริหารจัดการและดูแลเครือข่าย บนเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ซึ่งมีด้วยกันสองประเด็นสำคัญคือ การบริหารจัดการและการตรวจสอบทางไซเบอร์บนเครือข่าย ที่องค์กรและกลุ่มอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญ

IT/OT
ArticlesNetworkingOperation TechnologyTechnology

การมอนิเตอร์ระบบเครือข่ายแบบองค์รวม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลอมรวม IT/OT

การมองเห็นภาพรวมของเครือข่ายทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในยุคที่มีการผสานรวมของ IT/OT และอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่ อุปกรณ์ PLC คอมพิวเตอร์ภาคอุตสาหกรรม เกตเวย์อัจฉริยะภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์

NEWSTechnologyThailand4.0

SMC เปิดบ้านโชว์ความพร้อม สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการตรวจประเมิน คำปรึกษาทางเทคนิค และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0