Thursday, June 1, 2023

archiveDigital Twin

Technology Trend
ArticlesTechnology

4 เหตุการณ์ทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2566

ผู้เขียนสังเกตเห็นถึงความต้องการผสานรวมเทคโนโลยีหลากหลายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางธุรกิจ จึงขอคาดการณ์ใน 4 เหตุการณ์ทางเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2566

eGovernmentNEWS

ดีป้า จับมือ สสน. วางเป้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต

ดีป้า ร่วมกับ สสน. เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดย ใช้ประโยชน์จากข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม ‘เชิงรุก’ ในการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อทำให้ ‘น้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต’ พร้อมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

CIO TalkVertical TechVideos

CIO World Business Talk: REPCO NEX กับการสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution

CIO World Business Talk Special EP คลิปสัมภาษณ์ กรณีศึกษาความสำเร็จของ REPCO NEX Industrial Solutions และ AVEVA เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ ที่ผนึกความร่วมมือสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution

NEWSTechnology

Esri ชูโซลูชัน ArcGIS GeoBIM ยกระดับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

Esri Thailand ชูโซลูชัน ArcGIS GeoBIM ยกระดับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ดันเทคโนโลยี GIS ร่วม Digital Twin บริหารโครงการแก้โจทย์ทุกมิติ