Monday, July 22, 2024
eGovernmentNEWS

ดีป้า จับมือ สสน. วางเป้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต

ดีป้า ร่วมกับ สสน. เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดย ใช้ประโยชน์จากข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม ‘เชิงรุก’ ในการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อทำให้ ‘น้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต’ พร้อมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอัจฉริยะ โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ดีป้า พร้อมด้วย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ และ ดร.สุรเจตน์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุกที่นอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้ตาม พันธกิจขององค์กรแล้วยังสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งใน 7 ด้านของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ ดีป้า ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

พร้อมกันนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ สร้างสุขภาวะที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยในเมือง และทำให้น้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต

ด้าน ดร.สุทัศน์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ทันสมัยมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ สสน. และ ดีป้า โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลด้านน้ำ และการใช้งานแบบจำลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติร่วมกับคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ทั้ง ดีป้า และ สสน. จะร่วมดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเชิงรุก เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในมิติของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Smart Water Solutions) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สสน. และ ดีป้า ภายใต้การรวมทีมเฉพาะกิจในชื่อ “Hydrogence” (มาจากคำว่า Hydro ที่เป็นรากศัพท์ของคำว่า น้ำ และ Gence ที่มาจากคำว่า Intelligence หมายถึง ความเฉลียวฉลาด) ได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในชื่อเดียวกันที่เชื่อมโยงข้อมูลน้ำ ก่อนทำการประมวลผลคาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อควบคุมการไหลของน้ำแบบอัตโนมัติ

เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินะ โดยมีการใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับทดสอบทดลอง ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

และรางวัล Community Choice Award ที่ตัดสินจากคะแนนโหวตของประชาชนทั่วไป จากการแข่งขันแฮคกาธอนในรายการ MindSphere Future World Series ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” (Future Water Hack) ที่จัดขึ้นในงาน Expo 2020 Dubai เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหนือผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งล้วนแต่เป็นสตาร์ทอัพชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 90 ทีม