Monday, July 22, 2024
NEWSTechnology

Esri ชูโซลูชัน ArcGIS GeoBIM ยกระดับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

Esri Thailand ชูโซลูชัน ArcGIS GeoBIM ยกระดับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ดันเทคโนโลยี GIS ร่วม Digital Twin บริหารโครงการแก้โจทย์ทุกมิติ

ริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ เสนอโซลูชันล่าสุด การจำลองโลกเสมือนประสาน Digital Twin ด้วยเทคโนโลยี GIS ชูโซลูชัน ArcGIS GeoBIM เน้นจุดเด่นความสามารถบริหารจัดการโครงการ เพิ่มมุมมองการวิเคราะห์ คาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงการสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้างแบบรอบด้าน จำลองภาพ 3 มิติสุดล้ำเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริง เสริมทัพการบูรณาการที่เหนือชั้น สู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Metaverse เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านโลกเสมือน กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง

และมีการคาดการณ์ว่า เทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตDigital Twin ก็เป็นโลกเสมือนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นการจำลองโลกจริงในด้านกายภาพ เช่น ด้านขนาด รูปร่างของตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงแดด เงา และสภาพอากาศ เป็นต้น

เมื่อนำมาผสานร่วมกับเทคโนโลยี Geospatial จึงทำให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลลัพธ์หรือภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น ในงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เราสามารถจำลองวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูงได้ในโลกเสมือนจริง

เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และหาความเป็นไปได้ว่า หากสิ่งเหล่านี้ไปอยู่บนพื้นที่จริง จะเป็นอย่างไร สร้างผลกระทบหรือไม่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด อีกทั้งยังยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ในโครงการ นำไปสู่การพัฒนา Smart City เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของทุกคนอีกทางหนึ่ง“เทคโนโลยี Geospatial หรือเทคโนโลยีด้านข้อมูลเชิงพื้นที่

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด Digital Twin ประกอบด้วย 4 เทคโนโลยีเริ่มต้นหลัก คือ 1.Global Navigation Satellite System (GNSS) ระบบนำทางด้วยดาวเทียม และ GPS ด้านพิกัดและโลเคชัน 2. Earth Observation การได้มาซึ่งข้อมูลภาพ เช่น ภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน เพื่อ Monitor สถานะการก่อสร้างหรือข้อมูลภูมิประเทศ

3. LiDAR การเก็บข้อมูล 3 มิติ โดยใช้เลเซอร์ 4. GIS และ BIM ซึ่งการสร้างโลกของ Digital Twin จะมีประสิทธิภาพได้ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี AI, IoT, Big Data หรือ Cloud มาสนับสนุนจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Digital Twin ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป” ธนพรกล่าวเสริม

สำหรับการประยุกต์ใช้ GIS เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมก่อสร้าง คือการนำเทคโนโลยี Geo-Enabled BIM หรือการนำ GIS มาทำงานร่วมกับ BIM หรือ Building Information Modeling ผ่านโซลูชัน ArcGIS GeoBIM

โดยการใช้แบบจำลอง 3 มิติ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลด้าน GIS เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการกับบริบทของพื้นที่ และเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างโครงการหรือผลกระทบภายนอกต่อโครงการ เป็นประโยชน์ในการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการในภาพรวม (Construction/Project Management)

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น Data Center ในการบูรณาการข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ด้วยการผนวกชั้นข้อมูล GIS และข้อมูลอาคาร BIM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันในรูปแบบ Cloud to cloud integrations รวมทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูล Real-time จาก IoT Sensors ต่างๆ

ซึ่งความสามารถนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ลดปัญหาความผิดพลาด และช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า ArcGIS GeoBIM เป็นอีกหนึ่งโซลูชันในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเต็มรูปแบบ ภายใต้หลักการของ Digital Twin

การพัฒนา ArcGIS GeoBIM เป็นสิ่งที่ Esri มุ่งเน้นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเพื่อนำไปสู่ Digital Twin อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน GIS มายาวนานกว่า 35 ปีในประเทศไทย บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ และมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทางหนึ่ง ธนพรกล่าวปิดท้าย