Wednesday, April 24, 2024
5GCloudNEWSTechnology

หัวเว่ย จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอีโคซิสเต็มไอซีทีที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

หัวเว่ย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลักดันการใช้บริการคลาวด์, 5G และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ที่สนับสนุนโรงพยาบาล 20 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบ่มเพาะบุคลากรด้านดิจิทัลและสร้างอีโคซิสเต็มบุคลากรที่มีความสามารถ รองรับภาคไอซีทีของประเทศไทยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม และมีผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ย รวมถึงเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้บันทึกข้อตกลงระยะเวลา 3 ปีฉบับนี้ หัวเว่ยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของหัวเว่ย ตลอดจนโปรแกรมการฝึกอบรมต่าง ๆ ของหัวเว่ย ไอซีที อะคาเดมี่ (Huawei ICT Academy) เป็นตัวขับเคลื่อน

นอกจากนี้ นักศึกษายังจะสามารถเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านไอซีที (Huawei ICT Competition) และ Huawei ICT Job Fair ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลักดันการใช้บริการคลาวด์, 5G และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยตอกย้ำความเป็นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล 20 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

และเพื่อเป็นการช่วยจุดประกายความคิดริเริ่มและพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ นอกจากนี้หัวเว่ยยังได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยหัวเว่ย สมาร์ทบอร์ด (IdeaHub) และอุปกรณ์แล็บ เน็ตเวิร์ค ในหลักสูตร HCIA-Datacom ที่จะทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ในระหว่างพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะดำเนินนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหล่านี้ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการยกระดับและส่งเสริมภาคการศึกษา เราจะสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะขั้นสูงให้กับนักศึกษาของเรา ผมขอขอบคุณหัวเว่ย ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่ดีนี้ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราสามารถรักษาตำแหน่งและชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์”

“การลงนามบันทึกความเข้าใจนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิสัยทัศน์ที่จะทรานสฟอร์มตัวเองในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระยะยาว” เควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เราจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนวัตกรรมไอซีทีล่าสุด

และสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการรับรองระดับความรู้ด้านไอซีทีจากหัวเว่ย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในวงกว้าง ในการสนับสนุนประเทศด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสูงและรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาด้านไอซีทีใหม่ ๆ” เควิน เฉิง กล่าวสรุป