Friday, December 8, 2023

archiveAmalgamation

ทรู คอร์ปอเรชั่น
5GNEWS

ประกาศความชัดเจน ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าดำเนินธุรกิจหลังควบรวม ทรู-ดีแทค

ความชัดเจนล่าสุดกรณี การควบรวม ทรู-ดีแทค บอร์ดทรูและดีแทค ให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าบริหารธุรกิจ หลังการควบบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัดแรก 23 กพ. ดำเนินการควบรวมให้เสร็จไตรมาสแรก