Friday, March 31, 2023
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

สิ่งที่ต้องทำในปีแรก ของการรับตำแหน่ง CIO

ผู้เขียนขอนำตัวอย่างทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานของ CIO หลายๆ คน ที่ผ่านช่วงเวลาปีแรกของการเข้ารับตำแหน่ง สามารถนำมาปรับใช้ในวันที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญขององค์กรในการปฏิรูปทางดิจิทัล

ะยะเวลาแห่งการเรียนรู้ที่สั้นของเหล่า CIO ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่นั้น คงเริ่มตั้งแต่การรับฟังข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรจนถึงการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กร ซึ่งสิ่งต่อไปนี้ถือเป็นวิธีสร้าง เส้นทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของผู้มาดำรงตำแหน่ง CIO เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงน่าศึกษาและควรค่าแก่การเรียนรู้

ออล่า ดาลี ซึ่งได้เข้าร่วมกับ Skillsoft (บริษัทผลิตซอฟต์แวร์การเรียนรู้) ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง CIO (Chief Information Officer) ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2022 โดยถูกกำหนดให้มีหน้า ที่ขับเคลื่อนทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน

เริ่มต้นวันแรกของการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดาลี ได้รวบรวมรายการงานสนับสนุนที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งในรายการงานฯ ของเธอคือ ทำความเข้าใจรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจของนายจ้างใหม่รวมทั้งกลยุทธ์ของนายจ้างใหม่, สินค้าคงคลังภูมิทัศน์เทคโนโลยีปัจจุบัน อีกทั้ง ค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถในทีมงานของเธอ

จากนั้นใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้เพื่อระบุในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและวิธีแห่งการเปลี่ยนแปลง ดาลี กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน เพื่อทำให้เธอสามารถกำหนดแผนล่วงหน้าได้”

บทความโดย: น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ นักวิชาการกองทัพอากาศ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการรักษาความมั่นคงปลอยภัย ด้านอวกาศและไซเบอร์

ดาลี เปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่ เพื่อปิดช่องว่างทางทักษะ โดยเฉพาะความรู้ในด้านข้อมูล (Data literacy) ที่จำเป็นต่อการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) อีกทั้งเธอยังจัดลำดับความสำคัญของโครงการไอทีโดยพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่า จะได้รับต่อลำดับความสำคัญทางธุรกิจ

ซึ่งการกระทำทั้งสองอย่างนั้น ดาลี เชื่อว่า มันจะสามารถช่วยเธอในการสร้างความน่าเชื่อถือและการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงกับเพื่อนร่วมงานในระดับผู้บริหาร ด้วยทั้งหมดเป็นการตั้งค่าไอทีเพื่อความสำเร็จในระยะยาว นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของการวางแผนงานในวันแรกของ CIO

แต่ท่านผู้อ่านต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ตั้งความหวังและให้ระยะเวลาสำหรับ CIO คนใหม่เพียงช่วงสั้นๆ ซึ่งในกรณีของ ดาลี หรือ CIO คนอื่นๆ ที่ตกอยู่ในสถานะคล้ายๆ กันจึงมีเวลาน้อยในการสร้างความประทับใจเชิงบวก

อาจใช้วิธีสร้างพันธมิตรและจัดทำแผนเพื่อความสำเร็จ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครรู้ถึงวิธีดีที่สุดหรือสูตรความสำเร็จ ในสถานการณ์นั้นๆ

แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนได้เก็บรวบรวม แนวคิดและวิธีปฏิบัติจากผู้นำด้านไอทีที่มีประสบการณ์หลายคน โดยท่านเหล่านั้นได้อธิบายถึงสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ CIO หน้าใหม่ทำสำเร็จได้ในสิ่งที่กำหนดไว้ในปีแรก ถือเป็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

1. หาเวลารับฟัง

เหล่า CIO ได้รับรู้กันมาหลายปีว่า พวกเขานั้นต้องการ ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ในมุมมองของ เฮเลน นอร์ริส, CIO ของมหาวิทยาลัยแชปแมน รัฐแคลิฟอร์เนีย เชื่อว่า ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่ง CIO_เธอต้องฟังให้มากกว่าที่เธอพูด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอเริ่มลงไปรับฟัง เมื่อเธอมารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีคนใหม่

นอร์ริส ได้กล่าวไว้ว่า “เธอไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะแค่ไปรับตำแหน่งฯ แล้วพูดว่า (นี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องทำ…..) ในมุมมองดิฉัน คุณต้องฟังสิ่งที่คนทั่วทั้งองค์กรพูด ฟังลำดับความสำคัญของพวกเขา (ผู้คนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พูดและมีคนมาฟัง) ที่สำคัญนั้นคุณต้องให้โอกาสพวกเขาได้เปิดเผยกับคุณอย่างจริงใจ และคุณต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับฟังในทุกข้อร้องเรียน หลังจากนั้นจึงใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเพื่อนำมาสร้างแผนกลยุทธ์จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้”

2. สร้างความสัมพันธ์

เมื่อ นอร์ริส เริ่มต้นงานที่มหาวิทยาลัยแชปแมน แผนกไอทีนั้นทำงานอยู่เบื้องหลังเป็น เหมือนส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภค ซึ่งผู้นำของมหาวิทยาลัยฯ นั้นตระหนักดีว่า ไอทีไม่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเพียงพอ ดังนั้นเหล่าผู้นำของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบอำนาจให้เธอทำแผนกไอทีให้มีส่วนร่วมที่มากขึ้นในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งนโยบายหรือความต้องการเหล่านั้น ทำให้ นอร์ริส ต้องติดต่อกับผู้บริหารในทุกๆ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่คิดว่าไอทีเป็นเพียงส่วนที่มาประกอบ และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน อนึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ CIO_ที่ต้องการให้ถูกมองว่า เป็นผู้บริหารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บริหาร C-Level

นอร์ริส กล่าวว่า “บทบาททั้งหมดของผู้บริหารนั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนและความสัมพันธ์ อันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ดำรงตำแหน่ง_CIO จะต้องคิดแบบนั้น เพราะเรามาจากภูมิหลังทางเทคนิค ซึ่งบางคนยังคิดว่ามันเป็นบทบาททางเทคนิค แต่สิ่งสำคัญคือ_CIO ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของเทคโนโลยี แต่ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักศึกษา ในองค์กรนั้นเราใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้ารวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากร และนั่นเป็นเหตุผลทำไม_CIO ถึงต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน”

3. สร้างความไว้วางใจ

ดร.จอร์จ เอฟ คลาฟเฟย์ จูเนียร์ CIO_และรองประธานชั่วคราวของ Institutional Advancement and Strategic Partnerships ณ มหาวิทยาลัย Central Connecticut State กล่าวไว้ว่า “เขาเองก็ ให้ความสำคัญกับการฟังและสร้างความสัมพันธ์เช่นกัน อนึ่งเขามองว่าการสร้างความไว้วางใจจะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญของงานนั้น จะไม่มีใครมั่นใจในวาระการประชุมของคุณ หากคุณเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้”

เพื่อสร้างความไว้วางใจ ดร.คลาฟเฟย์ ยอมรับความท้าทายของผู้อื่นและทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญจนก้าวผ่านความท้าทายของผู้อื่นได้ นอกจากนั้น ดร.คลาฟเฟย์ ยังได้เข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นโดยคณะอื่นๆ และได้แสดงความสนใจอย่างแท้จริงในเป้าหมายเหล่านั้น ดังนั้นผู้คนในคณะอื่นๆ จึงเห็นว่า “ดร.คลาฟเฟย์ ไม่ได้สนใจแค่ไอที แต่สนใจทุกๆ เรื่องของมหาวิทยาลัย ความไว้วางใจจึงเกิดขึ้น”

4. คิดใหม่และลำดับความสำคัญของโครงการไอที

ดาลี จากบริษัท Skillsoft กล่าวว่า “การมุ่งเน้นไปยังปัญหาที่ส่งผลกระทบมากที่สุด และการริเริ่มด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดนั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของไอทีได้อย่างรวดเร็ว”

อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และเหล่า CIO_หน้าใหม่นั้นไม่ควรยึดถือการทำงานที่สืบทอดกันมาว่ามีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการไอทีที่เหมาะสมแล้ว ดาลี ไม่ได้ยึดถือการทำงานที่สืบทอดกันมา แต่ได้ตรวจสอบภูมิทัศน์ด้านไอทีแทนเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของเธอให้ความสำคัญกับปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน

ดาเนียล ซานเชส เรย์นา รองประธานวิจัยของ Gartner ทำงานเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของ CIO_และวัฒนธรรมของ CIO_ได้กล่าวว่า “CIO_ควรมองว่ากระบวนการพิจารณาโครงการไอทีเป็นโอกาสในการเน้นย้ำถึงคุณค่าของแต่ละโครงการฯ ที่มีต่อธุรกิจ ซึ่งเหล่า_CIO ใหม่ควรลำดับความสำคัญหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนชื่อของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับคุณค่าของโคงการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหล่า_CIO ใหม่นั้นกำลังมุ่งเน้นไปที่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

5. คำนึงถึงช่องว่างทางทักษะ

เพื่อให้มี CIO_ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น จิม ฮอลล์ CEO ของ บริษัท Hallmentum ที่ปรึกษาด้านไอทีที่ให้บริการฝึกอบรมผู้นำด้านไอที กล่าวว่า “เหล่า_CIO นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ใช่ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง, ในเวลาที่เหมาะสม และบุคลากรเหล่านั้นต้องมีทักษะที่เหมาะสม”

“เพื่อมั่นใจได้ว่าบุคลากรมีสิ่งนั้น_CIO ควรประเมินทีมของพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อระบุช่องว่างทางทักษะแต่ละบุคคลไปจนถึงทุกคนในทีม จากนั้นจึงกำหนดว่าต้องใช้มาตรการใดเพื่อให้ได้บุคลากรที่ใช่และมีทักษะทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม”

6. สร้างกลยุทธ์เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ผู้นำด้านไอทีที่มีประสบการณ์คิดว่า เหล่า_CIO ใหม่จะใช้เวลาไม่นานสำหรับขั้นตอนการทำความรู้จักกับทุกสิ่ง พวกเขาต้องใช้ข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็วและใช้ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ ดร.คลาฟเฟย์ กล่าวว่า “หลังจาก 100 วันแรก ให้สร้างหัวข้อหลักของสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ซึ่งถึงเวลาที่จะเริ่มพูดถึงแผนการของเหล่า_CIO หน้าใหม่”

ดาลี จาก Skillsoft ที่ได้รับตำแหน่ง_CIO คนใหม่ กล่าวว่า “เธอได้ร่างแผนเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเริ่มดำเนินการบางส่วนอย่างรวดเร็ว หลังจากที่พบกับเหล่าผู้นำหน่วยธุรกิจ, จัดการสนทนาโต๊ะกลมกับบุคลากรเพื่อทำความเข้าใจในความสามารถ ของแต่ละคน, ทบทวนภูมิทัศน์ด้านไอที รวมทั้งโครงการไอทีที่ผ่านมา”

“จนถึงตอนนี้ก็รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาในด้านข้อมูล โดยเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) เช่นเดียวกับการริเริ่มโครงการในชื่อ North star มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบความสามารถสำหรับกระบวนการที่สำคัญทางธุรกิจ ด้วยระบบไอที”

ข้อคิดที่ฝากไว้

นอกเหนือจากผู้นำด้านไอทีที่มีประสบการณ์ได้แบ่งปันในสิ่งจำเป็นที่เหล่า_CIO หน้าใหม่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน ซึ่งเริ่มได้ในวันแรกของการทำงานที่ระบุไว้ในบทความ

ยังมีอีกสิ่งจำเป็นที่เหล่า CIO_ใหม่ต้องทำ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ “คิดให้ออกและแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆ ของ_CIO”

คุณในตำแหน่ง CIO_ต้องค้นหาให้ได้ว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของคุณอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบโครงการ, การหยุดทำงาน หรืออย่างอื่น จากนั้นให้พิจารณาว่าผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นมีเหตุผลอันเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่, มีแผนที่จะแก้ไขหรือไม่ หรือกำลังรอให้ใครมาบอกว่าจะต้องทำอย่างไร

CIO_คง ไม่สามารถหนีปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาที่ไม่ถูกแก้ไข เพราะสิ่งนี้จะลดความน่าเชื่อถือในตัวคุณ

Featured Image: Image by DCStudio on Freepik

อ่านบทความทั้งหมดของ ..สรรสิริ สิริสันตคุปต์

1 Comment

  1. When some one searches for his essential thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore that thing
    is maintained over here.

Leave a Response