Sunday, June 16, 2024
Data StorageNEWSProductsTechnology

Pure Storage เปิดตัว FlashBlade //E โซลูชันสำหรับ Unstructured Data

Pure Storage นำเสนอ FlashBlade //E โซลูชันการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการองค์กร

Pure Storage เปิดตัว FlashBlade //E โซลูชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) สามารถปรับขนาดแบบ Scale-out รองรับการเติบโตของข้อมูลอย่างรวด เร็วด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วยต้นทุนการจัดซื้อที่ใกล้เคียงกับดิสก์ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาก

เมธาวี แซ่จิว ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Pure Storage

เมธาวี แซ่จิว ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Pure Storage กล่าวว่า “Pure Storage นำเสนอโซลูชันการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด 14 ปีที่ผ่านมา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในประเทศไทย”

“เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งผลให้เกิดการสร้างข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย FlashBlade //E องค์กรต่างๆ จะสามารถจัดซื้อโซลูชันที่มีราคาเทียบเท่ากับดิสก์แบบเก่า แต่ลดการใช้พลังงานและพื้นที่ติดตั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมาก”

FlashBlade_//E เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้องค์กรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาดิสก์สตอเรจอีกต่อไป โดยได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Pure ในส่วนของโซลูชันการจัดการข้อมูลและสตอเรจ นับว่าเป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเด่นประกอบด้วย

การประหยัดตามขนาด (Economy of Scale) FlashBlade_//E มีต้นทุนไม่ถึง 0.20 ดอลลาร์ต่อกิกะไบต์ รวมบริการสามปี โดยแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ 4 เพทาไบต์ และสามารถปรับเพิ่มขนาดโดยยังคงรักษาประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ รวมถึงมี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุการใช้งาน (Total cost of ownership หรือ TCO) ที่ถูกกว่าการใช้งานดิสก์สตอเรจ

การประหยัดพลังงาน FlashBlade_//E ใช้พลังงานน้อยกว่าระบบที่ใช้ดิสก์ถึง 5 เท่า ยิ่งระบบมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือ FlashBlade_//E ออกแบบมาให้มีลักษณะยืดหยุ่น สามารถขยายระบบได้ตามความต้องการ โดยมีเสถียรภาพมากกว่าระบบที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ 10-20 เท่า และรองรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักและไม่จำเป็นต้องทำการอัปเกรดครั้งใหญ่ ด้วยความเรียบง่ายที่เหมือนกับคลาวด์ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้

ระบบที่ใช้ดิสก์ก่อให้เกิดภาระต่อทีมงานฝ่ายไอทีและงบประมาณขององค์กร เนื่องจากระบบเหล่านี้จัดการได้ยาก กินไฟ ใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่ และส่วนประกอบต่างๆ ล้มเหลวบ่อยเกินไป ทำให้เกิดการหยุดชะงักและเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลที่มีค่า และในท้ายที่สุดแล้ว ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ลดทอนความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

แม้ว่าโซลูชันสมัยใหม่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบไฟล์และออบเจ็กต์จะช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับระบบขนาดใหญ่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นสำคัญ