Thursday, June 13, 2024
5GArticlesCybersecurity

ระบบรักษาความปลอดภัย คือ ความแตกต่างบนเครือข่าย 5G

การเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่บนเครือข่าย 5G ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการถูกโจมตี องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G             

ครือข่าย 5G จะเป็นโครงข่ายความเร็วสูงซึ่งจะเข้าเปลี่ยนโฉมโอกาสทางธุรกิจบนโมบายและธุรกิจต่างๆ ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างสรรธุรกิจใหม่ที่ไม่สามารถทำได้มาก่อน รวมถึงการใช้งาน IoT ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบสนองต่อการสั่งงานได้ไวมากขึ้น

งานที่เป็นหัวใจสำคัญของภาคธุรกิจสามารถดำเนินงานได้บนเครือข่ายได้อย่างมีเสถียรภาพ และทำงานจากที่ไหนก็ได้ เครือข่าย 5G_ทำให้การใช้งานคลาวด์และเอดจ์คอมพิวติ้งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และรองรับต่อสภาพแวดล้อมการทำงานแบบกระจายศูนย์ได้เป็นอย่างดี และรองรับโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติเวนเดอร์ มัลติคลาวด์ได้

โลกที่เชื่อมต่อกันแบบไฮเปอร์มากขึ้นจะเปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและเวกเตอร์ภัยคุกคามใหม่ๆ หากองค์กรธุรกิจต้องการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่บนเครือข่าย 5G_โดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะถูกโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้าย องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย_5G

เปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัย_5G ครั้งแรกในอุตสาหกรรม

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส เปิดตัวโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัย_5G-native ครั้งแรกในอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมากที่สุดเพื่อรองรับต่อเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ และ Cloud native ซึ่งรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคอนเทนเนอร์ 5G_การกำหนดนิยามภัยคุกคามที่โจมตี

โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัย 5G_รองรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟร์วอลล์รุ่น PA-7000 Series และ PA-5200 Series NGFW และใน VM-Series Virtual NGFWs สำหรับปรับใช้ 5G_บนระบบเสมือนจริง ความสามารถด้านความปลอดภัย 5G_จะพร้อมการใช้งานบนไฟร์วอลล์คอนเทนเนอร์ CN-Series เร็วๆ นี้

ซึ่งหมายความว่าหากองค์กรใช้เน็กซ์เจนเนอเรชันไฟร์วอลล์ของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ องค์กรของคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันต่อไปเพื่อรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน 5G_ของผู้ให้บริการหรือเครือข่าย_5G ขององค์กรได้

บริบทระบบรักษาความปลอดภัยในวงกว้าง

มีระบบที่สามารถมองเห็นและควบคุมได้ทุกเลเยอร์ของเครือข่าย (การส่งสัญญาณ, ข้อมูล, การควบคุม และแอปพลิเคชัน) และทุกโลเคชันที่สำคัญบนเครือข่าย_5G มาพร้อมกับการปกป้องแบบครบครันสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน 5G_แพลตฟอร์มของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์พร้อมให้บริการในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ เวอร์ชวล และคอนเทนเนอร์ เพื่อสร้างการบังคับใช้ระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้ทั่วทั้งเครือข่ายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น cloud native 5G_และเอดจ์คลาวด์ในพื้นที่ต่างๆ

ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

ด้วยแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ผนวกไว้บนเครือข่าย 5G_ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติด้านระบบอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกับ Kubernetes และระบบเปิด API ทำให้เกิดการปฏิบัติการที่ง่าย ข้อมูลภัยคุกคามที่ส่งบนคลาวด์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยแมชชีนเลิร์นนิ่งบนเครื่องช่วยให้ทีมสามารถป้องกันภัยคุกคามที่ทำงานด้วยความเร็ว_5G ได้ ป้องกันภัยคุกคามที่รู้จักและไม่รู้จักในแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย 5G_ในระดับโลกได้

นวัตกรรมบริการ 5G

สำหรับผู้ให้บริการ สามารถสร้างรายได้ใหม่จากความสามารถในการให้บริการ “ระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบบริการ” ด้วยการนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัย_5G แบบจุดต่อจุด, ระบบรักษาความปลอดภัย_5G สำหรับองค์กร และระบบรักษาความปลอดภัยแบบ multi-access edge computing (MEC) คือ วางระบบรักษาความปลอดภัยไว้ใกล้กับผู้ใช้งานมากที่สุด

ระบบความปลอดภัย 5G สำหรับเครือข่ายองค์กร

องค์กรทั่วโลกต่างกำลังให้พึ่งพาเครือข่าย 5G_แบบส่วนตัวมากขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย Zero Trust หรือ ไม่วางใจ บน_5G ด้วย ML-Powered NGFW

พร้อมกับคุณสมบัติในการตรวจจับที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นสำหรับทราฟิก_5G ซึ่งสามารถตรวจจับได้แบบเรียลไทม์ในระดับ สมาชิกและอุปกรณ์เพื่อหยุดผู้โจมตีทางไซเบอร์จากการขัดขวางบริการระดับองค์กรที่สำคัญ เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 5G_ด้วยความมั่นใจ

5G-Native Security

ที่มา: พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส