Wednesday, May 22, 2024

archiveFlashBlade

Data StorageNEWSProductsTechnology

Pure Storage เปิดตัว FlashBlade //E โซลูชันสำหรับ Unstructured Data

Pure Storage นำเสนอ FlashBlade //E โซลูชันการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการองค์กร