Tuesday, March 28, 2023
Movement

EXIM BANK ต้อนรับ NT เข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและ PDPA

ร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางช่อทิพย์ รื่นนาม (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกฎหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NT

ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Response