Sunday, June 16, 2024

archiveEXIM BANK

NEWS

EXIM BANK ชูกลยุทธ์ Greenovation สร้าง Green Supply Chain เปลี่ยนประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสีเขียว

EXIM BANK ชูกลยุทธ์ Greenovation สร้าง Green Supply Chain เปลี่ยนประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสีเขียว รับมือเมกะเทรนด์โลกยุคใหม่ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

AIArticlesBig DataGenerative AI

5 Digital Trends ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ในปี 2567

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้แนะถึง 5 Digital Trends ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ โดยคาดว่าจะมาแรงในปี 2567

Movement

EXIM BANK ต้อนรับและร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดร.เบญจรงค์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงธุรกิจส่งออกไทย : เทคโนโลยีและบทบาทของ EXIM BANK ในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” เพื่อถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกในโลกดิจิทัลกับบทบาทของ EXIM BANK ในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตในเวทีโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Movement

EXIM BANK ต้อนรับ NT เข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและ PDPA

ร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางช่อทิพย์ รื่นนาม (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกฎหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NT

ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Movement

EXIM BANK ผนึกกำลังกับกลุ่ม SSI Consortium พัฒนาระบบ Core Banking ยกระดับการบริการสู่ Digital Banking

ร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามในสัญญาพัฒนาแพลตฟอร์มระบบงานหลักของธนาคาร (EXIM Core Banking) ร่วมกับแอนดรูว์ ตัน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มซิลเวอร์เลค แอ็คซิส จำกัด

และมนชัย มณีไพโรจน์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (ICN) ตัวแทนกลุ่ม SSI Consortium ประกอบด้วย บริษัท ซิลเวอร์เลค ซิมมิทรี (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ ICN เพื่อพัฒนาระบบงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในการก้าวสู่การเป็น Digital Banking

โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ในการออกแบบและวางโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมชุดใหม่รองรับการเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) การพัฒนาระบบและการให้บริการเงินฝากและสินเชื่อ/เงินกู้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระบบ (API) หลายช่องทางอย่างไร้รอยต่อ

รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกหลายมิติ ให้ EXIM BANK ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในโลก Next Normal ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Movement

EXIM BANK ออกบูทงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 5 จ.สงขลา

าคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ทั้งนี้ EXIM BANK ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 5

ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 โดย EXIM BANK ร่วมออกบูทให้บริการปลดล็อกหนี้เดิม ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางให้สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ตามความสามารถ พร้อมทั้งจัดแพ็กเกจเติมทุน เสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นคนตัวเล็กในโลกธุรกิจด้วยบริการใหม่สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ (EXIM Personal Biz) และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สนใจเริ่มต้นส่งออกและวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้อง

Movement

EXIM BANK ออกบูทงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี

าคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ชื่นชอบ คงอุดม (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) และนิติ วิวัฒน์วานิช (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมบูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

EXIM BANK ร่วมออกบูทให้บริการปลดล็อกหนี้เดิม ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางให้สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ตามความสามารถ พร้อมจัดแพ็กเกจเติมทุน เสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นคนตัวเล็กในโลกธุรกิจ ด้วยบริการใหม่สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ (EXIM Personal Biz) พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สนใจเริ่มต้นส่งออกภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

Movement

EXIM BANK หารือ Amazon เตรียมพร้อม SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก

ร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับเจมี่ เบรนแนน (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง (Amazon Global Selling) ประจำประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ผ่านการอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับธุรกิจ SMEs ให้สามารถเริ่มต้นค้าขายออนไลน์ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพบน  Amazon.com แพลตฟอร์มระดับโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

NEWS

AIS Go Green รวมพลัง 17 พันธมิตร เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกทม.ต่อเนื่อง

AIS Go Green รวมพลัง 17 พันธมิตรกลุ่มกรีนพหลโยธิน และเขตพญาไท เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกทม.ต่อเนื่อง กับเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

1 2
Page 1 of 2