Wednesday, April 24, 2024
eGovernmentNEWS

ETDA จัด ETDA Live Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ 8 เม.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัด ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions  Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัด ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ”ชวน กรมการปกครอง กสทช. NDID ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความสำคัญในการขับเคลื่อน Digital ID ไทย ด้วยนวัตกรรม e-Solution พร้อมเจาะลึก 3 สุดยอดนวัตกรรม Digital ID จากเวที MEiD Hackathon: Digital ID Solution for All

ชัยชนะ  มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

ชัยชนะ  มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนไทยทำธุรกรรมทางออนไลน์ อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ ETDA อยู่ระหว่างดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

เช่น การยกร่างกฎหมาย การเสนอมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้งาน พร้อมๆ กับการเสริมสร้างทักษะความรู้เตรียมความพร้อมแก่คนทุกกลุ่มด้วยหลักสูตรดิจิทัล ภายใต้สถาบัน ADTE by ETDA (เอ็ดเต้บายเอ็ตด้า) แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล พร้อมการันตีสร้างความเชื่อมั่นให้กันนวัตกรรมก่อนให้บริการจริง ผ่านสนามทดสอบนวัตกรรม ETDA Sandbox

และที่ผ่านมา ETDA ได้จัดกิจกรรมเพื่อค้นหานวัตกรรมที่ผนวก Digital ID เพื่อเข้ามายกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของไทยในรูปแบบดิจิทัล ผ่านกิจกรรม MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All ซึ่งมี Service Provider สนใจร่วมการแข่งขันนำเสนอบริการและนวัตกรรมจำนวนมาก โดย ETDA มองว่า การเร่งเครื่องให้ทุกบริการของไทยเกิดการใช้งาน Digital ID เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างไร้รอยต่อจะสำเร็จได้นั้น

นอกจากการขับเคลื่อนในส่วนของนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้พร้อมกับการใช้งานจริงแล้ว การมีเครื่องมือ นวัตกรรม หรือ e-Solution Digital ID ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการ ที่สอดคล้องตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยก็เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัยได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม e-Solution และบริการด้าน Digital ID ซึ่งเป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันในคนไทยเกิดการใช้งานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในทุกการทำธุรกรรมออนไลน์

จึงต่อยอดสู่การจัด “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ” ขึ้นในวันที่ 8 เมษายนนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการผลักดัน Digital ID ของประเทศ ผ่านการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรม e-Solution หรือ บริการด้าน Digital ID ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดจากหน่วยงานสำคัญที่นอกเหนือจากการมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลของคนไทย

ยังมีอีกบทบาทในการเป็น Service Provider ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ อย่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าของบริการ D.DOPA ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับบัตรประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เจ้าของบริการ Mobile ID ยืนยันตัวตน ด้วยเบอร์มือถือ แทนบัตรประชาชน

ร่วมด้วยบริการที่สนับสนุนภาคการเงินกับบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เจ้าของบริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID นอกจากนี้ ยังจะพาไปเจาะลึกถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม e-Solution บริการ กับ 3 ทีมเจ้าของสุดยอดนวัตกรรม Digital ID จากเวที MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All ได้แก่ ทีม  UpPass  ทีม Seekforce และทีม Brainergy ด้วย มาร่วมติดตามกับแนวคิดของ 3 โซลูชั่นร่วมกัน

สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชม ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ” พร้อมกันได้ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30-15.15 ที่เพจ ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)