Friday, March 31, 2023

archiveETDA

eGovernmentGovTechNEWSThailand4.0

ETDA วางเป้าหมาย ปี 2566-2570 เพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เป็น 30%

ETDA วางเป้าหมาย ปี 2566-2570 เพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เป็น 30% และวางเป้าให้ไทยเป็น 30 อันดับแรกของโลกที่มีความสามารถการแข่งขันทางดิจิทัล ประกาศยุทธศาสตร์ในการเติมเต็มอนาคตธุรกรรมดิจิทัลของไทย

NEWS

NT ลงนาม MOU ร่วมกับ ETDA ยกระดับการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับงาน Thailand NRCA

งกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล และ จันทนาเตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามร่วมกับ ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA พร้อมด้วย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นาวานี จำกัด และ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดรับกับแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย

ซึ่งนับเป็นการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีขอบเขตความร่วมมือ ในการดำเนินงาน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ร่วมกันหาโอกาสในการต่อยอดการให้บริการแบบใหม่เกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โดยมีแนวทางในการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Co – Creation) และเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ผลักดันให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลในการวัดผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) รวมไปถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

AINEWS

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AIGC

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC) แหล่งรวมความรู้และผู้เชี่ยวชาญสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI จับมือ เนคเทค -กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์

ETDA Digital Citizen
NEWS

ETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

ETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คน

5GNEWS

AIS ผนึกพาร์ทเนอร์กว่า 20 ราย ต่อยอดบริการธุรกรรมออนไลน์

AIS สยายปีก “บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ผนึกพาร์ทเนอร์กว่า 20 ราย  ต่อยอดบริการธุรกรรมออนไลน์ ขยายการให้บริการ ครบที่สุด มากที่สุด ปลอดภัยตามหลักสากล เดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

NEWS

ETDA เตรียมจัดกิจกรรม Business: refuel growth พลิกธุรกิจให้สำเร็จ ด้วยวิธีคิดแบบใหม่

ETDA เตรียมจัดกิจกรรม “Rethinking Business: refuel growth พลิกธุรกิจให้สำเร็จ ด้วยวิธีคิดแบบใหม่” พาเหล่า SMEs รีเฟรชธุรกิจ พลิกวิกฤตสู่การเติบโต 20 ก.ค.65 นี้

CybersecuritymetaverseNEWS

dtac YSLC ปี 4 มาแล้ว! เปิดแคมป์สำหรับ ม.ปลาย เรียนรู้เรื่อง Cybersecurity

dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว! เปิดแคมป์ Metaverse สำหรับเยาวชน ม.ปลาย จัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่ใครๆ ก็กลัว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 65

1 2
Page 1 of 2