Wednesday, April 24, 2024
NEWS

ETDA เปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล

EDC Trainer

ETDA เปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์ สมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการ ETDA_Digital_Citizen_Trainer หรือ EDC Trainer ต่อเนื่อง เป็นปีที่สาม ภายใต้แนวคิด ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล มุ่งเป้าหมายยกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัลที่รู้เท่าทัน

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA เปิดเผยว่า “ETDA มีภาระกิจในการยกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัลที่รู้เท่าทัน (Digital Workforce & Literacy) หนึ่งในกิจกรรมคือ หลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC ที่เป็นโครงการส่งต่อความรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย 5 โมดูล หัวใจสำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่คนไทยทุกคนควรรู้”

“ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตรทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั่วประเทศแล้วกว่า 46,205 คน โดยกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาให้เกิดเทรนเนอร์ที่จะเป็นผู้แทนนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม”

“ซึ่ง ETDA ได้ทยอยพัฒนาเทรนเนอร์ไปแล้วถึง 968 คน ที่มาจากหลายอาชีพและหลายช่วงวัย ผ่านพาร์ทเนอร์ในหลายๆ กลุ่มทั้งรัฐและเอกชน โดยปีนี้ ETDA ได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Dek-D เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านโครงการ EDC Trainer Season 3 เพื่อมุ่งปั้น เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ”

EDC_Trainer Season 3 เปิดรับถึง 500 คน

จุดเด่นของปีนี้ คือ การขยายจำนวนเทรนเนอร์ที่ปีนี้เปิดรับสมัครถึง 500 คน โดยแบ่งเป็นรอบๆ พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่เห็นถึงโอกาสของโครงการนี้ในการนำไปต่อยอดในสายอาชีพ และยังเป็นปีแรกที่ทีมงานจะลงไปอบรมกับเทรนเนอร์โดยตรงในจังหวัดต่างๆ

การเปิดรับสมัคร EDC_Trainer_Season_3 ในครั้งนี้ นอกจาก Dek-D แล้ว ETDA ยังจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม โดยได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์ และวิทยากรจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมพร้อม Workshop แบบออนไซต์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ (เปิดสอน 2 รอบ) ขอนแก่น (เปิดสอน 1 รอบ) และเชียงใหม่ (เปิดสอน 1 รอบ) เพื่อความใกล้ชิดกับกลุ่มเทรนเนอร์ได้มากขึ้น

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด ETDA รวมทั้งได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก ETDA พร้อมทั้งได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้
เพื่อแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ_EDC_Trainer คนอื่นๆ และเติมเต็มความรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ EDC_Trainer Season 3 นี้ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์เชิงลึกสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่แคมเปญสำคัญประจำปี คือ EDC Pitching Season 2 ที่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในการสร้างสรรค์ออกแบบสื่อหรือกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ EDC_Trainer Season 3 ได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ อายุไม่เกิน 55 ปี ไม่จำกัดอาชีพ มีใจรักในการสอน มีเวลาให้กับโครงการตามระยะเวลาที่โครงการกำหนดในแผนงาน

โดยเมื่อสมัครผ่านออนไลน์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ก่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ซึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรมทุกคนจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตร EDC เบื้องต้นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทุกกระบวนการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567