Monday, December 4, 2023

archiveDigital ID

ThaID
eGovernmentNEWS

11 ระบบราชการพร้อมให้บริการ ThaID ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

กรมการปกครอง ชวนคนไทยใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรับบริการภาครัฐผ่านแอปฯ ใช้แทนบัตรประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงปลอมแปลงเอกสาร

NEWS

ชัยวุฒิ มั่นใจบทบาทประเทศไทย ในเวที APPU หนุนไปรษณีย์ไทยก้าวสู่บทใหม่

“ชัยวุฒิ” มั่นใจบทบาทประเทศไทย ในเวที APPU หนุนไปรษณีย์ไทยก้าวสู่บทใหม่ พร้อมรับมือกับความท้าทาย ที่อาจเกิดขึ้น

eGovernmentNEWS

ETDA จัด ETDA Live Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ 8 เม.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัด ETDA Live “Digital ID กับเส้นทางสู่อนาคตไทย…อย่างไร้รอยต่อ”

NEWS

ETDA ร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญ ชวนลุ้น! ทีมไหนคว้าสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี

ETDA ร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญ ชวนลุ้น! ทีมไหนคว้าสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี กับ MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All รู้พร้อมกัน 7 ก.พ.นี