Sunday, March 26, 2023
Movement

ERC Sandbox กฟผ. คว้ารางวัล Thailand Research Expo 2022 Award

มชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award ระดับ Bronze Award จากโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) หรือ Energy Regulatory Commission Sandbox 

ซึ่ง กฟผ. ดำเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ TU EGAT Energy โครงการศรีแสงธรรมโมเดล และโครงการ ENGY Energy is Yours เพื่อศึกษาและทดสอบนวัตกรรมและการให้บริการพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ การศึกษาโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบ Net Metering และ Net Billing การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การศึกษาการจัดการระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด

และการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบนวัตกรรม การให้ข้อแนะนำและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นหลัก รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการนำร่องรูปแบบธุรกิจใหม่ และขยายตลาดเข้าสู่ลูกค้ารายใหม่ในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน

โดยจัดแสดงผลงานในงาน Thailand Research Expo 2022  ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

Leave a Response