Wednesday, April 17, 2024

archiveEGAT

Movement

รวมพลสาวก Tesla เปิดประสบการณ์พลังงานไฟฟ้า และสถานีชาร์จ EleX by EGAT

ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน “Tesla Thailand Meeting” ชวนกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla กว่า 70 คน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน EleXA และสถานีชาร์จ EleX by EGAT เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในโอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมผู้ใช้ EV ในประเทศไทยให้เติบโตผ่าน EGAT EV Business Solutions ซึ่งการใช้รถ EV เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์การมุ่งสู่พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน และการลดปัญหา PM2.5 อีกด้วย

Movement

ERC Sandbox กฟผ. คว้ารางวัล Thailand Research Expo 2022 Award

มชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award ระดับ Bronze Award จากโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) หรือ Energy Regulatory Commission Sandbox 

ซึ่ง กฟผ. ดำเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ TU EGAT Energy โครงการศรีแสงธรรมโมเดล และโครงการ ENGY Energy is Yours เพื่อศึกษาและทดสอบนวัตกรรมและการให้บริการพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ การศึกษาโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบ Net Metering และ Net Billing การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การศึกษาการจัดการระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด

และการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบนวัตกรรม การให้ข้อแนะนำและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นหลัก รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการนำร่องรูปแบบธุรกิจใหม่ และขยายตลาดเข้าสู่ลูกค้ารายใหม่ในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน

โดยจัดแสดงผลงานในงาน Thailand Research Expo 2022  ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

NEWS

เมอร์เซเดส-เบนซ์ บุกชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ กฟผ.

เมอร์เซเดส-เบนซ์ บุกชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ กฟผ. พร้อมทดสอบการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% และปลั๊กอินไฮบริด

ArticlesCase StudyData ManagementDigital Transformation

กรณีศึกษา: กฟผ. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการสำรองและกู้คืนข้อมูล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยโซลูชันการสำรองและกู้คืนข้อมูล ให้ประสิทธิภาพการกู้ข้อมูลเร็วขึ้น 12 เท่า ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมเสถียรภาพของการผลิตไฟฟ้า