Saturday, May 18, 2024
NetworkingNEWSTechnology

อรูบ้า ประกาศความสามารถใหม่ Aruba Central NetConductor เพื่อการจัดการเครือข่ายแบบ Cloud-Native

Aruba Central NetConductor

อรูบ้า ประกาศความสามารถใหม่ Aruba Central NetConductor จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถรวมศูนย์การบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบกระจายตัวได้ด้วยบริการในแบบ Cloud-Native สามารถบริหารจัดการนโยบายดูแลระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น

รูบ้า บริษัทในเครือ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ Aruba ESP (Edge Services Platform) ที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ใน Aruba Central ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

โดยความสามารถที่เปิดตัวมาใหม่ในชื่อ Aruba Central NetConductor จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถรวมศูนย์การบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบกระจายตัวได้ด้วยบริการในแบบ Cloud-Native ที่สามารถบริหารจัดการนโยบายดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย

และทำการตั้งค่าระบบเครือข่ายได้ในแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งระบบเครือข่ายแบบมีสาย, ไร้สาย และ WAN อย่างครบถ้วน รวมถึงยังช่วยให้ระบบเครือข่ายมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงสามารถบังคับใช้นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย Zero Trust และ SASE ได้

การเติบโตของดิจิทัลที่ถูกขับเคลื่อนโดยการทำงานจากระยะไกลหรือการทำงานแบบไฮบริด, รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ และความต้องการในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ขับเน้นถึงความต้องการของระบบเครือข่ายที่ต้องมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Aruba ได้นำเสนอบริการ Cloud-Native ที่ครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์ต่อความซับซ้อนของระบบเครือข่ายที่ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมในหลายยุคสมัยซึ่งมีวิธีการในการดูแลรักษาและมีความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างกัน

สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งอาศัย VLAN เป็นหลักนั้นต้องมีการตั้งค่าและผสานระบบด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งช้าเกินกว่าที่จะปรับประยุกต์ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการในการเชื่อมต่อของธุรกิจได้ทัน และยังมีประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งต้องให้ความสำคัญอยู่หลายประการ

ส่วนทางด้านระบบเครือข่ายสมัยใหม่ที่มีความคล่องตัวนั้น ก็จะใช้แนวคิดของระบบเครือข่ายแบบ Overlay ซึ่งช่วยเชื่อมผสานระหว่าง VLAN ที่ถูกแบ่งเอาไว้อย่างหลากหลายเข้ากับนโยบายในแบบ Cloud-Native และบริการด้านการตั้งค่าการทำงาน ที่ทำให้ผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อจากทุกที่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ซึ่งในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งดำเนินโครงการด้านการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนี้ Central NetConductor จึงได้นำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการและการปรับปรุงการใช้งาน สร้างกระบวนการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นเป้าหมายในการจัดการตั้งค่าเครือข่ายแบบอัตโนมัติ

และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของ Aruba ให้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยระบบ Network Access Control (NAC) ในแบบ Cloud-Native และการทำ Dynamic Segmentation สำหรับระบบเครือข่ายทั้งหมดรวมกัน

โดยเนื่องจาก Central_NetConductor นั้นทำงานโดยอาศัยโปรโตคอลมาตรฐานที่ถูกใช้งานเป็นวงกว้างอย่างเช่น EVPN, VXLAN และ BGP โซลูชันดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อและต่อยอดจากการลงทุนเดิมที่ธุรกิจเคยลงทุนอยู่ก่อนได้ สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายของ Aruba และผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมได้อย่างสมบูรณ์

Aruba Central NetConductor

สามหัวใจหลักในการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทันสมัย

ระบบเครือข่ายแบบดั้งเดิมที่มีความตายตัวนั้นไม่อาจตอบโจทย์ต่อความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือสนับสนุนต่อความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กำลังเปลี่ยนไปได้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องก้าวสู่กระบวนการในการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทันสมัย

Aruba Central_NetConductor สามารถเร่งการติดตั้งใช้งาน, การบริหารจัดการ และการปกป้องระบบเครือข่ายสมัยใหม่ในแบบ Fabric ได้ด้วยการนำความสามารถที่มีอยู่เข้ามาตอบโจทย์ต่อหลักการทั้งสามประการ ดังนี้:

Automation: กระบวนการทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักซึ่งสามารถกำหนดการเชื่อมต่อและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบอัตโนมัติได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

Security: การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายตามบทบาทของผู้ใช้งานสามารถเสริมการทำ Dynamic Segmentation สำหรับการบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในแบบ Zero Trust และ SASE ได้

Agility: บริการแบบ Cloud-Native สำหรับการตรวจสอบและควบคุมจากศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากลเพื่อให้ง่ายต่อการย้ายระบบและการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่โดยยังคงต่อยอดจากการลงทุนที่มีอยู่เดิมได้

Aruba Central_NetConductor