Sunday, June 16, 2024
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP28 Cabling Contest

Cabling Contest

Cabling Contest การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ปีที่ 11 ด้วยแนวคิด การเป็น “ผู้ส่งต่อ” ทักษะ ฝีมือ จาก จุดเริ่มต้น ผู้ประกอบการที่ส่งต่อความรู้ไปยังภาคการศึกษา

ายงานพิเศษ กิจกรรม Cabling Contest การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ปีที่ 11 ด้วยแนวคิด การเป็น “ผู้ส่งต่อ” ทักษะ ฝีมือ จาก จุดเริ่มต้น ผู้ประกอบการที่ส่งต่อความรู้ไปยังภาคการศึกษา จนเกิดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นของผู้ร่วมเข้าแข่งขัน เป็นสะพานเชื่อม ส่งต่อ ไปยังการยกระดับทักษะวิชาชีพ ด้านสายสัญญาณ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรและแรงงาน

ฟังมุมมอง สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิว นิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ Cabling_Contest การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ กับความเห็นต่อคำว่า ท่านคือผู้ส่งต่อทักษะ ฝีมือเรงงาน จากองค์กรเอกชนไปยังภาคการศึกษา

ขณะที่ วุฒิภัทร พุ่มพวง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูผู้สอน และ กิตติภพ สารโพธิ นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (พาณิชย์นอก) ATCC ผู้ชนะเลิศ Cabling_Contest การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ปีที่ 10 ให้ความเห็นถึงการเป็นส่วนหน่ึงในผู้รับและผู้ส่งต่อเทคโนโลยีสายสัญญาณ เตรียทความพร้อม แรงงาน เข้าสู่โลกแห่งอุตสาหกรรม

รวมถึง ภาคภูมิ พลธร ผู้จัดการวิศวกรฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Infrastructure หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ออกแบบและการแข่งขันและชี้เทรนด์ของเทคโนโลยีว่าตลาดแรงงานต้องการอะไร

ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling_Contest ปีที่ 11 และ หากสนใจสมัครเข้าร่วม การแข่งขัน Cabling_Contest ปีที่ 11 สุดยอดทักษะสายสัญญาณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cablingcontest.net หรือ www.interlink.co.th Facebook: INTERLINK FAN หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร 02-666-1111 ต่อ 1705

ดู CIO World Business Talk ตอนอื่นๆ

CIO World Business Talk: EP27 Success factors for Mobile Operator in 5G Era

CIO World Business Talk: EP26 Big Data กับโอกาสขององค์กรยุคดิจิทัล

CIO World Business Talk: EP25 SME กับการทรานส์ฟอร์มสู่ธุรกิจดิจิทัล

CIO World Business Talk: EP24 Smart City ในปี 2566

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย