Friday, September 29, 2023
CIO TalkCybersecurityVideos

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ

สัมภาษณ์ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ในหลายประเด็นที่สะท้อนถึง แนวคิดและเคล็ดลับการบริหารองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ เข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ ฟอร์ติเน็ต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันนี้นับรวมระยะเวลาได้ราว 1 ปี กับ 2 เดือน

ที่เข้ามาช่วยสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานขององค์กรให้โดดเด่นในตลาดความปลอดภัยไซเบอร์ให้ชัดเจนมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ฟอร์เน็ตเข้าถึงใจ ลูกค้า ไว้วางใจมากขึ้น

ขึ้นศกใหม่ สถานการณ์เปลี่ยน ภาระกิจของ ภัคธภา ยังคงเข้มข้น บทสัมภาษณ์นี้นำเอา ในหลายประเด็นที่สะท้อนถึง แนวคิดและเคล็ดลับการบริหารองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

เริ่มต้นจาก การประเมินสถานการณ์ของภัยคุกคามไซเบอร์ ในบริบทของปี 2566 รวมถึงประเด็นใดที่ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในปี 2566

หลายคนอยากรู้ว่า สไตล์การบริหาร Fortinet Thailand เป็นอย่างไร และเคล็ดลับในการขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในไทย และในปีที่ผ่านมาทำให้ ฟอร์ติเน็ตได้รับการยอมรับว่าเป็นเบอร์ 1 ด้านความปลอดภัยไซเบอร์นั้น

ภัคธภา ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดถึงการผลักดันและบริหารสู่ความสำเร็จ ปิดท้ายด้วย คำแนะนำสำหรับองค์กรหรือผู้บริหารในการลดความเสี่ยง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา_ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

ดู CIO World Business Talk ตอนอื่นๆ

CIO World Business Talk: EP22 Bluebik Titans สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้วยบริการ Cybersecurity

CIO World Business Talk: EP21 วางกลยุทธ์ Digital CRM ด้วย MAAI by KTC

CIO World Business Talk: EP20 Digital Business Transformation

CIO World Business Talk: EP19 Cybersecurity Challenges After Endemic

CIO World Business Talk: EP18 Printing Technology for Hybrid Workplace

Leave a Response