Saturday, June 15, 2024
CIO TalkDigital TransformationVideos

CIO World Business Talk: EP25 SME กับการทรานส์ฟอร์มสู่ธุรกิจดิจิทัล

ธนาคารยูโอบี

สัมภาษณ์พิเศษ สิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กับวิสัยทัศน์และการวางนโยบายของธนาคารยูโอบี เพื่อสานภารกิจสนับสนุน SME ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี สร้างองค์กรดิจิทัล

สิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กับวิสัยทัศน์และการวางนโยบายของ ธนาคารยูโอบี เรื่องการช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ทรานส์ฟอร์มไปสู่ดิจิทัล

สิรินันท์แชร์ข้อเท็จริงเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของ SME ไทยกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในยุค Digital Transformation

และให้ข้อมูลถึงจุดยืนของธนาคารยูโอบี ในการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล เพื่อรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของ SME ไทย ให้ก้าวไปสู่ปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัลให้สะดวก รวดเร็ว Business solutions ที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการทำธุรกิจในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล และสอดรับกับยุคที่มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน

รวมถึงหลักพิจารณา ความสมดุลของการลงทุนทางเทคโนโลยี กับความเหมาะสมของธุรกิจ ตลอดจนข้อคิดที่ฝากไปถึง SME เรื่องเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ แมชชีนเลิร์นนิ่ง เทคโนโลยีสำหรับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

CIO World Business Talk: EP25 SME กับการทรานส์ฟอร์มสู่ธุรกิจดิจิทัล

ดู CIO World Business Talk ตอนอื่นๆ

CIO World Business Talk: EP24 Smart City ในปี 2566

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

CIO World Business Talk: EP22 Bluebik Titans สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้วยบริการ Cybersecurity

CIO World Business Talk: EP21 วางกลยุทธ์ Digital CRM ด้วย MAAI by KTC

CIO World Business Talk: EP20 Digital Business Transformation