Monday, July 22, 2024
NEWS

WHAUP ตั้ง สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ นั่ง CEO คนใหม่

WHAUP ตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” นั่ง CEO คนใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ลุยสานต่อขับเคลื่อนธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟ) ให้ครบทุกมิติ

สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

มจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) แต่งตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา  เพื่อต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟ) ทั้งใน-นอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

พร้อมแต่งตั้ง“อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนใหม่ ดูแลเรื่อง Operation ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ CEO คนใหม่ ประกาศเดินหน้าสานต่อการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในประเทศไทย -ต่างประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาโซลูชั่นด้านสาธารณูปโภคและพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์การแสวงหาโอกาสการต่อยอดการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ (Green field) การร่วมทุน (Joint Venture)

และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจสาธารณูปโภค และ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ โดยเอาเทคโนโลยีเป็นตัวนำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่จะเป็น technology company ภายในสามปี เพื่อตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานของ สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”)

ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งเข้ามาสานต่อนโยบายการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานให้เติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ WHAUP ยังได้แต่งตั้ง “อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์” เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนใหม่ ที่จะมาดูแลเรื่อง Operation ของ WHAUP ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการเสริมทัพทีมบริหารของ WHAUP ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านสาธารณูปโภค และพลังงานทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “WHAUP” เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ “WHAUP”  ภายใต้ “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” และด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการทำงานในสายงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานมากกว่า 20 ปี

การเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะนำ “WHAUP” ให้บรรลุเป้าหมายสอดรับกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2565 – 2569) เพื่อแสวงหาโอกาส ในการลงทุนทั้งทางด้านธุรกิจ สาธารณูปโภค และ การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

โดยมีเป้าหมายให้มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ แตะระดับ 6,000 ล้านบาท พร้อมทั้ง รักษาระดับอัตราผลกำไร EBITDA ในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 จากการเติบโตของธุรกิจหลัก (น้ำ-ไฟฟ้า) ภายใต้งบลงทุนสำหรับรองรับการขยายตัวธุรกิจใน 5 ปีต่อจากนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

อัครินทร์  ประเทืองสิทธิ์

ธุรกิจสาธารณูปโภค : บริษัทฯเตรียมใช้เงินลงทุนประมาณ 50% ของบลงทุนรวมในแผน 5 ปี จะโดยขยายธุรกิจน้ำในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ผ่านการสำรวจหาแหล่งน้ำดิบทางเลือกต่างๆ เพื่อความมั่นคงและบริหารต้นทุนในการซื้อน้ำดิบ และต่อยอดการพัฒนาโครงการ Wastewater Reclamation หรือ การนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมากลับใช้ใหม่ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

ทั้งในแง่ความพึงพอใจของลูกค้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทฯ เพื่อผลิตน้ำมูลค่าเพิ่ม อาทิ   น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) น้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water)

นอกจากนี้การลงทุนเพิ่มสำหรับ Smart Utilities Service Platform และโซลูชั่นใหม่ๆ มาใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและส่งมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2565  บริษัทฯ ตั้งเป้ามียอดการจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำจากในประเทศ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร และต่างประเทศ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราการเติบโต 13% จากปีก่อนหน้า

ธุรกิจด้านพลังงาน :  บริษัทฯจะเน้นเดินหน้าขยายพอร์ตทั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2565 ตั้งเป้ายอดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมเพิ่มเป็น 150 เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่มียอดเซ็นสัญญาสะสม 92 เมกะวัตต์  ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นแตะ 700 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ “WHAUP” จะเดินหน้าเพื่อเตรียมการสู่อนาคตสำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะ เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ หรือ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Energy Trading ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร จาก บมจ.ปตท. “PTT” และ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด “Sertis” เพื่อร่วมพัฒนาระบบ Trading Platform ภายใต้ชื่อว่า RENEX”

โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงาน ระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ERC Sandbox หรือ โครงการทดลองด้านนวัตกรรมพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการทดลองให้บริการซื้อขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นภายในไตรมาส 2/2565  ซึ่งระบบการซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้พอร์ตพลังงานหมุนเวียนของ “WHAUP” เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด