Sunday, March 26, 2023

archiveCEO

NEWS

WHAUP ตั้ง สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ นั่ง CEO คนใหม่

WHAUP ตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” นั่ง CEO คนใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ลุยสานต่อขับเคลื่อนธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟ) ให้ครบทุกมิติ