Sunday, July 21, 2024
InsurTech

ทิพยประกันภัยจับมือ SkillLane พลิกโฉมองค์กรสู่ Digital Insurer

ทิพยประกันภัย จับมือ SkillLane เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer อันดับ 1 เปลี่ยนทั้งองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยพลังแห่งคน

ทิพยประกันภัย เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น No.1 Digital Insurer ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากร โดยจับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการติดอาวุธพร้อมเสริมทักษะให้กับพนักงานทุกระดับกว่าพันคน

ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 800 หลักสูตร พร้อมผลักดัน Learn & Play Culture เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย กล่าวว่า “โลกกำลังเดินเข้าสู่วิถีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีต่างๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างไม่สามารถแยกได้ ทิพยประกันภัยซึ่งเป็นผู้นำด้านประกันภัยดิจิทัล ที่ผ่านมาเรามีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างรอบด้าน

ซึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ พนักงาน ผู้เปรียบเสมือนกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและเตรียมคนให้พร้อมอยู่เสมอ”

ทิพยประกันภัยจึงได้เดินหน้าพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ของ SKillLane ผู้นำด้าน Online Learning Platform ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและผู้สอนมากความสามารถในหลากหลายด้าน

โดยในความร่วมมือครั้งนี้ ทิพยประกันภัยได้นำคอร์สของทางองค์กรมาลงบนแพลตฟอร์มของ SkillLane เช่น หลักสูตรประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และหลักสูตรทางด้านดิจิทัล

เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานทิพยประกันภัยในทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาแต่ละหลักสูตรมาจากการวิเคราะห์และคัดเลือกทักษะที่จำเป็นในวงการประกันภัย รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “สิ่งที่ SkillLane ทำคือการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่หลายบริษัทจัดการอบรมแบบปกติได้ยาก ทำให้หลายองค์กรหันมาสนใจพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มของ SkillLane มากขึ้น

นอกเหนือจากการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์แล้ว เรายังช่วยสนับสนุนองค์กรด้วยการประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ของพนักงาน ด้วยการให้พนักงานทำแบบทดสอบและแบบสำรวจหลังการเรียนเพื่อช่วยยืนยันว่าพนักงานของบริษัทได้รับประโยชน์จากการเรียนผ่านแพลตฟอร์มของเรา

และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดกับการเรียนบนแพลตฟอร์ม TIP X SKillLane และหลังจากประเมินแล้ว เรายังสามารถช่วยให้คำปรึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการอบรมออนไลน์เพื่อช่วยให้คนเรียนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังจับเทรนด์ที่องค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีมาพัฒนาเป็น Bite-sized Content ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จำเป็นกับการทำงาน เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย ในรูปแบบ Motion Graphic ความยาวไม่เกิน 7 นาที ซึ่งเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้ตอบโจทย์องค์กรได้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ”

นอกจากการส่งเสริมพนักงานด้วยการติดอาวุธความรู้ในด้านต่างๆ แล้ว อีกสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของทิพยประกันภัยคือวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learn & Play Culture ที่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ

ทิพยประกันภัยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเต็มใจ โดยปัจจัยในการสร้างความสำเร็จของ Learn & Play Culture ของเรา คือ การมีผู้บริหารที่เป็นต้นแบบที่ดีและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน การที่ตัวพนักงานเองก็ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้

และปัจจัยสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานอยู่เสมอ เช่น โครงการเฟ้นหา TIP Idol พนักงานต้นแบบพัฒนาองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

แต่กำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้าก็ยังคงเป็นพลังของคน ทิพยประกันภัยเชื่อในพลังแห่งคน และเชื่อว่าผลลัพธ์ของการมีคนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง คือการก้าวสู่ Digital Transformation ที่จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและยั่งยืน