Wednesday, April 24, 2024
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

สร้างเยาวชน คือการลงทุนสร้างทายาทเพื่อการสร้างชาติ

ผู้เขียนขอให้เหตุผลว่า เหตุใดเราจำเป็นต้องลงทุนกับ เยาวชน เพื่อเป้าหมายการสร้างชาติให้ประสบความจะสำเร็จ ในบทความนี้เห็นว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติอย่างน้อย 2 ประการ

“การลงทุนสร้าง เยาวชน ที่มีคุณภาพ 1 คนจะส่งผลเกิดเป็นผลลัพธ์ยาวนานตลอดชีวิต”

มนำเสนอความคิดเกี่ยวกับพลังเยาวชนเอาไว้ในหลายเวทีว่า การลงทุนกับเยาวชนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด เพราะส่งผลลัพธ์ยั่งยืน ยาวนาน ก้าวข้ามกาละและเทศะ เป็นการ ยิงปืนนัดเดียว ได้นกทุกฝูง (Minformax) หรือ ทำน้อยสุด ได้มากสุด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, อารยวิถีทัศน์ : คุณค่าแห่งความเป็นคน) ตามความคิดของผม

ในการบรรยายหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับเยาวชนกับการสร้างชาติ ผมจึงเน้นย้ำเสมอว่า การลงทุนกับ เยาวชน เป็นความชาญฉลาดทางยุทธศาสตร์ หากต้องตัดสินใจเลือกทำเพียงสิ่งเดียวให้การสร้างชาติเกิดผลลัพธ์ยั่งยืนควรเลือกลงทุนกับเยาวชน

ผู้เขียน: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ผู้เชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา

เพราะการลงทุนสร้างเยาวชนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้อุดมการณ์สร้างชาติแพร่กระจายก้าวข้ามทุกกาละและเทศะ ลงทุนสร้างเยาวชนที่มีอุดมการณ์สร้างชาติ 1 คนจะทำให้ได้ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอุดมการณ์สร้างชาติเพิ่มอีก 1 คน เป็นการก้าวข้ามกาละ

ขณะเดียวกันระหว่างทางเยาวชนที่มีอุดมการณ์สร้างชาติเหล่านี้ยังจะเป็นปัจจัยนำเข้า (input) เข้าสู่มหาวิทยาลัย เข้าสู่บริบทการทำงาน และบางคนเกษียณอายุกลับสู่บ้านเกิด ทำให้อุดมการณ์สร้างชาติแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ เป็นการก้าวข้ามเทศะ

เยาวชนจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพอย่างมาก การสร้างชาติจะสำเร็จได้ต้องลงทุนกับการสร้างเยาวชน ซึ่งโดยสรุปผมเห็นว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

1. เยาวชนเป็นทายาทสืบทอดอุดมการณ์สร้างชาติ

เยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญ เป็นทายาท (Successor) สืบทอดสานต่องานอุดมการณ์สร้างชาติในอนาคต เยาวชนบางคนอาจเป็น ลูกน้อง ผู้ร่วมงาน (Subordinate) บางคนอาจเป็นลูกศิษย์ (Student) บางคนอาจเป็นสาวก (Disciple)

แต่งานอุดมการณ์สร้างชาติจำเป็นต้องมีทายาทสานต่ออุดมการณ์ให้สำเร็จ ทำให้การสร้างชาติเกิดผลลัพธ์ยั่งยืนไม่มีสิ้นสุด การสร้างเยาวชนจึงเป็นการเล็งผลลัพธ์ระยะยาว เป็นการเอาชนะ กาละและเทศะอย่างแท้จริง

2. เยาวชนมีจุดเด่นเป็นพลังสร้างชาติ

เยาวชนมีจุดเด่นหลายประการ เช่น มองโลกแง่ดี ชอบความท้าทาย เปิดใจรับสิ่งใหม่ คิดสร้างสรรค์นอกกรอบ เรียนรู้เร็ว มีพลัง เป็นต้น จุดเด่นเหล่านี้หากถูกนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างชาติ เช่น เซเวิร์น คัลลิส-ซูซูกิ (Severn Cullis-Suzuki) อายุ 9 ขวบ รวบรวมสมาชิกก่อตั้ง Environmental Children’s Organization

หรือ ECO อายุ 12 ขวบ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ที่ประเทศบราซิล ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) อายุ 19 ปี คิดนวัตกรรมปรับปรุงระบบตัวอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นต้น

เยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสร้างชาติ การลงทุนสร้างเยาวชนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกทุกฝูง ผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาทุ่มเทกำลังและทรัพยากรสร้างเยาวชนที่มีอุดมการณ์สร้างชาติด้วยกัน ครับ

อ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกรียงศักดิ์_เจริญวงศ์ศักดิ์

Featured Image: Image by rawpixel.com on Freepik