Wednesday, April 24, 2024
AIArticles

แนะแนวทางการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับองค์กรธุรกิจ

ฟังความเห็นจากกูรูเรื่องปัญญาประดิษฐ์ พูดคุยแลกเปลี่ยน แบบเจาะลึกถึงแนวคิดและช่วยชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้องสำหรับองค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI

มื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้จัดงานบรรยายออนไลน์ขึ้น ภายใต้หัวข้อ Unleashing the Power of AI โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2 ท่าน คือ ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

และ ศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งสองเช้าร่วมบรรยาย พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เจาะลึกถึงแนวคิดและช่วยชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้องสำหรับองค์กรธุรกิจ เกี่ยวการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์

การบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลฯ ที่ต้องการสนับสนุนบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ซึ่งได้รับการอำนวยการเสวนาจาก วลีพร สายะสิต General Manager – Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด และ Peter Fischbach, President of ISM Technology Recruitment Ltd. เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล แห่งหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

สถานการณ์ของ AI ในปี 2565

ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันมากในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การนำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอย่างแพร่หลายโดยภาครัฐบาล โซเชียลมีเดีย และวงการบันเทิง ปัญญาประดิษฐ์นั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงในด้านระบบไอที และเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัญญาประดิษฐ์ นั้นจะยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้นตราบใดที่เรายิ่งทำความเข้าใจ ว่าปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร และเรียนรู้วิธีการนำมันมาใช้ย่อมส่งผลให้องค์กรของเราก้าวหน้าขึ้น และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นแล้ว

AI คืออะไร และเราจะใช้งานมันได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่พูดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ แต่มีไม่กี่คนที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร และเราจะใช้งานมันได้อย่างไร? เป็นคำถามที่หลายคนตั้งคำถาม ในข้อนี้ ศุภรัฒศ์ ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างปัญญาโดย “ธรรมชาติ” และ “ประดิษฐ์” คือ “เจตนา”

โดยได้ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาสหรัฐอเมริกาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งได้ตัดสินให้มะเขือเทศซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้ว อยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้ ให้ตกอยู่ในหมวดหมู่ของพืชผักเพื่อให้ลดภาษีนำเข้า

ในการยกตัวอย่างนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลพื้นฐานเหมือนกัน แต่เจตนาในการใช้ข้อมูลนั้นแตกต่างกัน และนั่นเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Machine Learning (ML), Reinforced Learning (RL) และ Deep Learning (DL) ไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้ามากขึ้น

อนาคตที่ก้าวสู่ AI_as a Service

ดร. อรทัย ได้อธิบายว่าแนวคิดปัญญาประดิษฐ์มีอยู่มานานหลายทศวรรษ แต่เพิ่งจะกลายมาเป็นจริงได้อย่างเหลือเชื่อด้วยพลังความสามารถในการคำนวณของเครื่องในปัจจุบัน ความท้าทายในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ คือการทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของชุดข้อมูลและการสร้างชุดคำสั่งที่ไม่ลำเอียงสามารถตอบโจทย์กรณีศึกษาที่ทางปฏิบัติได้จริง

ซึ่งดร. อรทัย ได้กล่าวว่า ที่ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มีโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เร็วที่สุดในอาเซียน และในปี 2565 เราจะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน

ในระหว่างการสนทนา ได้มีการอ้างถึงกรณีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือการตอบสนองความต้องการของบริษัทขนาดเล็ก “AI_as a Service” จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และจะนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น blockchain เพื่อเพิ่มความโปร่งใส

เราต่างเห็นด้วยกับประเด็นสำคัญที่วิทยากรทั้งสองท่านได้กล่าวมาถึงพลังของปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมหากมีข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ต้องการ รวมทั้งการมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องที่พร้อมใช้งานด้วย

ทางด้านรัฐบาลเองก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกับเรื่องนี้โดยการจัดหา ‘วัตถุดิบ’ ในรูปแบบของชุดข้อมูลแบบเปิด ในการดึงข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงลึกเพื่อให้ใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเหนือความคาดหมาย

คลิปการบรรยายฉบับเต็ม Digital Economy Committee: Unleashing the Power of_AI