Monday, November 28, 2022

archiveMachine Learning

เทคโนโลยี GIS
ArticlesNEWSTechnology

แผนที่ยุคดิจิทัล เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CloudNEWSTechnology

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ร่วมกับ แอคคลิวิส นําเสนอโซลูชันคลาวด์-ไอซีทีระดับชั้นนำ

“เทนเซ็นต์ คลาวด์” ผนึกกำลัง “แอคคลิวิส” นําเสนอโซลูชันคลาวด์-ไอซีทีระดับชั้นนำ สำหรับอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ฮ่องกง รวมถึงประเทศไทย มุ่งส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการไอทีได้เต็มรูปแบบ ด้วยแพลตฟอร์ม Acclivis x Tencent Cloud

AINEWS

เอสซีจี ผนึก ไมโครซอฟท์ ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลครบวงจร

เอสซีจี ผนึก ไมโครซอฟท์ ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลครบวงจร เร่งตอบโจทย์ลูกค้า “ตรงใจ-ฉับไว-ล้ำเทรนด์” ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต

NEWSTechnology

ESRI ชูสุดยอด 3 โซลูชันด้าน GIS รับปี 2022

ESRI ชูสุดยอด 3 โซลูชันด้าน GIS รับปี 2022 ช่วยธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลุยต่อยอดนวัตกรรมรับกระแสโลกเสมือนจริง กับเทคโนโลยี Location Intelligence

ArticlesCloudDigital Transformation

5 Initiatives ดัน การทำ Digital Transformation

ขอแนะนำ 5 เทรนด์ เพื่อต่อยอดไปสู่การทรานส์ฟอร์มได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อปลดล็อกขีดจำกัดการทำธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

AIArticles

แนะแนวทางการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับองค์กรธุรกิจ

ฟังความเห็นจากกูรูเรื่องปัญญาประดิษฐ์ พูดคุยแลกเปลี่ยน แบบเจาะลึกถึงแนวคิดและช่วยชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้องสำหรับองค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI

NEWS

ESRI ปูพรมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ESRI จัดงาน Thai GIS User Conference 2021 ปูพรมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ArcGIS ยกระดับไทยก้าวสู่ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและยั่งยืน

Special Report

ประเมินสถานการณ์ ธุรกิจและเทคโนโลยีปี 2564

รายงานพิเศษที่รวบรวมบทสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2563 และบทวิเคราะห์ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งจะสามารถชี้ เทรนด์สำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีสามารถชี้ชะตาธุรกิจปี 2564 ใครจะอยู่ ใครจะไป และคำแนะนำ ธุรกิจไทยปรับ 4 ด้านรับมือ 9 เทรนด์แรงปี 64

ArticlesDigital Transformation

2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2020 Digital Transformation เรื่อง คน สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำในด้านการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นดิจิทัล