Monday, June 24, 2024
NEWS

AIS ได้รางวัล เครือข่ายมือถือ 5G ที่เร็วที่สุด จาก Ookla

AIS ได้รางวัล เครือข่ายมือถือ 5G ที่เร็วที่สุด จาก Ookla ดาวน์โหลด 333.34 Mbps อัพโหลด 50.44 Mbps ทำสถิติเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุด 5 ปีซ้อน

Ookla ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ประกาศผล การทดสอบความเร็วเครือข่ายมือถือ ของปี 2564 โดย AIS เป็นผู้คว้ารางวัล Speedtest Awards ของประเทศไทยในด้านความเร็วเครือข่ายมือถือ 5G ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 2 ของปี 2564

ในการได้รับรางวัลนี้ AIS_ได้คะแนนความเร็วที่ 308.32 โดยมีค่ากลาง (มัธยฐาน) ของความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 333.34 Mbps และค่ากลางของความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 50.44 Mbps ซึ่งเป็นการรับรางวัล เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดต่อเนื่องกัน 5 ปี (2560 – 2564) จาก Ookla

ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS
ผลลัพธ์จากความมุ่งมั่น

ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “การที่จะส่งมอบ Digital Service ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมขีดความสามารถการบริหารจัดการในทุกอุตสาหกรรม ได้อย่างตอบโจทย์ประเทศ จำเป็นต้องมีโครงข่ายอัจฉริยะ ที่นอกจากจะเป็นช่องทางหลักเชื่อมโยงการสื่อสาร และโซลูชันต่างๆ แล้ว

ยังต้องสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งระบบนิเวศน์ของโลกดิจิทัลอีกด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเป็นเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโครงข่ายมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 31 ปีที่ผ่านมาด้วยงบประมาณกว่า 5 แสนล้านบาท”

“ผลลัพธ์จากการทำงานอย่างหนักของพวกเราชาว_AIS กว่า 12,000 คน จึงทำให้ Ookla ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยอมรับจากการมีผู้ใช้งานทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตจากทั่วโลก ได้การันตีให้ AIS เป็นผู้ให้เครือข่ายมือถือ_5G ที่เร็วที่สุดในไทย โดยมีคะแนนในการทดสอบสูงถึง 308.32 คะแนน ทิ้งห่างผู้ให้บริการอันดับสองกว่าเท่าตัว โดยมีค่ากลางของความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 333.34 Mbps ในขณะการอัพโหลดอยู่ที่ 50.44 Mbps”

“เรายังคงเชื่อมั่นเสมอว่า อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและรับมือกับความท้าทายจากบริบททางสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เราจึงยืนยันในฐานะภาคเอกชนที่จะผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านโครงข่ายอัจฉริยะ AIS_5G และ AIS_Fibre เพื่อเสริมศักยภาพพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ปรัธนา กล่าวในช่วงท้าย

อ่านรายงานเพื่มเติม Thailand’s Speedtest Awards Winner for 5G mobile network