Saturday, April 20, 2024

archivescammer

ArticlesCybersecurity

นักต้มตุ๋นไซเบอร์หาประโยชน์จาก ความขัดแย้งในยูเครน

แคสเปอร์สกี้เตือนผู้ใช้ให้ระวังและตรวจสอบ การหลอกลวงที่ใช้เรื่อง การกุศลปลอม เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี และมักเป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง น่าเศร้าที่ ความขัดแย้งในยูเครน ก็ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงด้วย