Wednesday, April 17, 2024
eGovernmentNEWS

ดีป้า จับมือ VISTEC เปิดตัว VISAI พัฒนา AI-enabled Solutions ในแนวคิด AI for Everyone

ดีป้า จับมือ VISTEC เปิดตัว “VISAI”  พัฒนา AI-enabled Solutions ในแนวคิด AI for Everyone เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีเอไอ ก่อนก้าวสู่ตลาดสากล

ดีป้า จับมือ VISTEC เปิดตัว VISAI อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ วิสัย เอไอ เพื่อเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอไอขั้นสูงของประเทศ โดยชูแพลตฟอร์ม AI-enabled ในแนวคิด AI for Everyone เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีเอไอ ก่อนก้าวสู่ตลาดสากล

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ CEO บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมี ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี VISTEC ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีลงนามและงานแถลงข่าวเปิดตัว VISAI อย่างเป็นทางการ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่ผ่านมา ดีป้า ได้ร่วมมือกับ VISTEC จัดตั้ง สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ครบวงจรสำหรับการศึกษา ทดลอง วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาและวิจัยชุดข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัล

“ด้วยความต้องการใช้เทคโนโลยีเอไอในภาคธุรกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ ดีป้า และ VISTEC เปิดตัว VISAI โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเอไอ (AI-enabled) ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ที่ล้ำสมัย

พร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับพันธมิตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีเอไอ ก่อนก้าวสู่ตลาดสากล จึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สรณะ กล่าวว่า วิสัย เอไอ หรือ VISAI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ดีป้า ซึ่ง VISAI เล็งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้ Mega-tech Trend โดยตั้งใจที่จะพัฒนาและนำเสนอ “AI-enabled Solutions” ที่มีประสิทธิภาพสูง

อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวคิด “AI for Everyone” เนื่องจากในทางปฏิบัติ Data-centric AI ที่มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงซอฟต์แวร์บริการนั้น มีส่วนช่วยลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอขั้นสูงแก่ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้เอไอในการพัฒนาธุรกิจได้ และสามารถใช้โมเดลที่ทาง VISAI พัฒนาไว้พร้อมใช้งาน (Off-the-shelf Model) จึงช่วยลดต้นทุนด้านเวลา รวมถึงต้นทุนด้านบุคคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดข้อจำกัดด้านการใช้งาน (Entry Barrier) และทำให้การเข้าถึงเอไอเกิดขึ้นในวงกว้าง