Friday, March 31, 2023

archiveSaaS

Tencent Cloud
ArticlesCIO TalkCloudExecutive Talk

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กับยุทธศาสตร์แบ่งเค้ก บริการคลาวด์ 5.44 หมื่นล้าน

ประเมินการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ปี 2566 ในมุมมองของ ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) บนเส้นทางการแข่งขันที่เปิดกว้าง เพื่อผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร และความเห็นต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารไอที ในมิติของการพิจารณาลงทุนเลือกผู้ให้บริการคลาวด์

ArticlesMarTech

เทคนิคการใช้งาน SaaS ให้เกิดประโยชน์ สำหรับ SME ในเรื่องการตลาด

ขอแนะนำเทคนิคการใช้งานบริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ หรือ SaaS สำหรับการบริหารจัดการเรื่องการตลาด ที่สามารถตอบโจทย์การบริการแบบ Omni-channel ได้ สร้างโอกาสให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มผลรายรับ และกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้อีกด้วย