Saturday, May 18, 2024

archiveDGA

Digital Government
eGovernmentGovTechNEWS

DGA มอบรางวัล รัฐบาลดิจิทัลปี 2023 พบหน่วยงานรัฐมีความพร้อมดิจิทัลสูงขึ้น

DGA จัดงานยิ่งใหญ่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการมอบรางวัล Digital Government Awards 2023 จำนวน 150 รางวัล ภาพรวมหน่วยงานรัฐมีพัฒนาการความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงขึ้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ประการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

eGovernmentGovTechNEWS

รัฐบาลดิจิทัล คืบหน้า ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ว

ครั้งแรก ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซุปเปอร์แอปฯ ทางรัฐ ได้แล้ววันนี้ ตอกย้ำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล

DGA
5GeGovernmentGovTechIoTNEWS

กรมควบคุมมลพิษ จุฬาฯ DGA และ AIS ลงนาม MOU แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลแก้ไข PM 2.5

รัฐ เอกชน ร่วมผนึกกำลัง 4 หน่วย กรมควบคุมมลพิษ จุฬาฯ DGA และ AIS เสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มุ่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

eGovernmentGovTechNEWSThailand4.0

DGA รายงานผลงาน รัฐบาลดิจิทัล คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้าน

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท เพิ่มบริการดิจิทัลให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้น วางกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สู่เป้าดัชนีรัฐบาลดิจิทัลอันดับที่ 40

DGA
Case StudyeGovernmentThailand4.0

เทศบาลตำบลบางเสร่ โชว์ความสำเร็จ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล แก้ปัญหาประชาชนในหนึ่งวัน

ตามดูโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลของ DGA กลายเป็นคำตอบของเทศบาลบางเสร่ สร้างเวิร์คโฟลดิจิทัล ลดระยะเวลาแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเสร็จในวันเดียว

eGovernmentGovTechNEWSThailand4.0

DGA มอบรางวัลหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลยอดนิยมแห่งปี

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูล พบ 9 หน่วยงานรัฐ คนแห่เข้าดูข้อมูลสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการเคหะแห่งชาติ

eGovernmentInsurTechNEWS

คปภ.ลงนาม MOU DGA เดินหน้าเชิงรุกเชื่อมข้อมูลภาครัฐ ด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร

สำนักงาน คปภ. ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าเชิงรุกเชื่อมข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการแก่ประชาชน

NEWS

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” ย้ำ 3 แนวทางสำคัญมุ่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน ‘ข้อมูล แพลตฟอร์มกลาง พัฒนาบุคลากรภาครัฐ’ อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรในอนาคต

Apisith ChaiyaprasithArticlesColumnist

การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งต่อเหตุการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบในโลกไซเบอร์เท่านั้น มันมีมิติความสัมพันธ์ของคน สังคม องค์กร เศรษฐกิจ การเมือง และประเทศ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้เกิดขึ้นได้