Tuesday, May 30, 2023

archiveDGA

eGovernmentGovTechNEWSThailand4.0

DGA มอบรางวัลหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลยอดนิยมแห่งปี

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูล พบ 9 หน่วยงานรัฐ คนแห่เข้าดูข้อมูลสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการเคหะแห่งชาติ

eGovernmentInsurTechNEWS

คปภ.ลงนาม MOU DGA เดินหน้าเชิงรุกเชื่อมข้อมูลภาครัฐ ด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร

สำนักงาน คปภ. ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าเชิงรุกเชื่อมข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการแก่ประชาชน

NEWS

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” ย้ำ 3 แนวทางสำคัญมุ่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน ‘ข้อมูล แพลตฟอร์มกลาง พัฒนาบุคลากรภาครัฐ’ อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรในอนาคต

Apisith ChaiyaprasithArticlesColumnist

การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งต่อเหตุการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบในโลกไซเบอร์เท่านั้น มันมีมิติความสัมพันธ์ของคน สังคม องค์กร เศรษฐกิจ การเมือง และประเทศ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้เกิดขึ้นได้