Wednesday, July 24, 2024

archiveAPEC 2022

NetworkingNEWS

NT พร้อมให้บริการโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ ในการประชุมผู้นำ APEC 2022 THAILAND

NT พร้อมให้บริการโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 

5GNEWS

ทรู เชิญชวนชาวไทย ต้อนรับผู้นำเอเปค ประกาศจัดเต็มเครือข่ายสื่อสารดิจิทัล

ทรู เชิญชวนชาวไทย ต้อนรับผู้นำเอเปค ประกาศจัดเต็มเครือข่ายสื่อสารดิจิทัล ดูแลสัญญาณเร็ว แรงทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการ APEC 2022 หนึ่งเดียวของไทย

APEC 2022
5GNEWS

AIS 5G เตรียมความพร้อมโครงข่ายดิจิทัล รับการประชุม APEC 2022

AIS 5G เตรียมความพร้อมโครงข่ายดิจิทัลเต็มกำลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินหน้าสนับสนุนภารกิจประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2022