Wednesday, April 17, 2024
InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัย แก่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง

กรุงเทพประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัย แก่โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เสริมความปลอดภัยให้ชุมชน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

รุงเทพประกันชีวิต นำโดย อรนุช  สำราญฤทธิ์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต และ  ขวัญชนก  แดงนวน (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่คณะครู นักเรียน เยาวชนและชุมชนโดยรอบ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยกรุงเทพประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่มั่นคง พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ ตลอดจนมอบความรู้สึกดีดี ผ่านโครงการเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน