Wednesday, July 24, 2024

archiveAgritech

NacDrone
AgriTechNEWS

ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตร

ทิพยประกันภัย ผนึก NacDrone ลงนามบันทึกข้อตกลงในการรับทำประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตร สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุการใช้โดรนในการทำเกษตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

EASYRICE
AgriTechNEWS

ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE สตาร์ทอัพ สาย AgriTech

ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน EASYRICE สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนา AI และเทคโนโลยีดิจิทัลให้วงการเกษตรกรรมไทยก้าวสู่เวทีโลก

Smart Farming
AgriTechArticlesCase StudySmart Farm

กรณีศึกษา ความสำเร็จไร่มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming

กรณีศึกษา ความสำเร็จไร้มันสำปะหลัง พลิกโฉมด้วย Smart Farming การเกษตรแม่นยำ ประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ก้าวสู่การเกษตรแบบดิจิทัลสามารถวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ

ยันมาร์
AgriTechNEWSTechnologyThailand4.0

ยันม่าร์ สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับ หนุนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

ยันม่าร์ สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรแบบไร้คนขับ ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล ประหยัดเวลาและพลังงาน ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนให้สังคมไทยมุ่งสู่สังคมเกษตรอัจฉริยะสอดรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

NEWSTechnology

AXONS ผงาดเป็นผู้นำโซลูชั่น AgriTech ครบวงจร

“AXONS” ผงาดเป็นผู้นำโซลูชั่น AgriTech ครบวงจร เบื้องหลังครัวโลก เปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมดันไทยสู่ “ศูนย์กลางเกษตรเทคโนโลยีระดับโลก”

AgriTechNEWS

แอนดริทซ์ เปิดตัวนวัตกรรมและสาธิตเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับการผลิตอาหารสัตว์

แอนดริทซ์ แสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิตสำหรับตลาดเอเชีย ในงาน VICTAM Asia 2022