Wednesday, May 22, 2024
InsurTechNEWS

เมืองไทยประกันภัย ประสบความสำเร็จย้ายระบบอีอาร์พี ขึ้นคลาวด์

เมืองไทยประกันภัย ประสบความสำเร็จย้ายระบบ อีอาร์พี ไปสู่ คลาวด์ ตอบโจทย์ความต้องการองค์กรแห่งโลกดิจิทัล ขับเคลื่อนคลังข้อมูลเมืองไทยประกันภัยสู่ระบบคลาวด์อัตโนมัติ พร้อมลดต้นทุน และความเสี่ยงด้านการเงิน

มืองไทยประกันภัย เลือกใช้โซลูชั่นการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรบนเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยส่งเสริมการทำงานเพื่อการให้บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัยที่ดียิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันภัย ถือเป็นผู้ให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยในหลากหลายรูปแบบ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-Office) ในด้านการเงิน-บัญชี และการจัดซื้อ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้าแบบ On-demand

ปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน จากการทำงานของระบบภายในที่มีหลากหลายรูปแบบและจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วมากขึ้น เมืองไทยประกันภัย จึงเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบคลาวด์ของออราเคิล เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานหลังบ้านผ่านระบบคลาวด์โซลูชัน เทคโนโลยีทันสมัย

ทำให้องค์กรก้าวทันต่อสถานการณ์ได้ไว ด้วยระบบการจัดเก็บสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการทำงานได้ดี แบ็คอัพข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ระบบภายในการเงิน-บัญชี และจัดซื้อของบริษัทฯ ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

ซึ่งการนำโซลูชันคลาวด์มาใช้งานภายในบริษัทฯ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สามารถช่วยส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งคาดว่าระบบอีอาร์พีบนคลาวด์ จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัทฯ ของเราสามารถควบคุมการจัดการงบประมาณได้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนรวมในการใช้จ่ายด้านการดูแลระบบเดิม อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบงาน Total cost of ownership ซึ่งอาจมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการใช้งานไปในระยะยาว”