Tuesday, January 31, 2023

archiveBack-Office

InsurTechNEWS

เมืองไทยประกันภัย ประสบความสำเร็จย้ายระบบอีอาร์พี ขึ้นคลาวด์

เมืองไทยประกันภัย ประสบความสำเร็จย้ายระบบ อีอาร์พี ไปสู่ คลาวด์ ตอบโจทย์ความต้องการองค์กรแห่งโลกดิจิทัล ขับเคลื่อนคลังข้อมูลเมืองไทยประกันภัยสู่ระบบคลาวด์อัตโนมัติ พร้อมลดต้นทุน และความเสี่ยงด้านการเงิน