Monday, July 22, 2024
NEWS

ก.อุตฯ-กทม.- เอสซีจี ผนึกกำลังแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ ผ่านนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กทม. เอสซีจี จัดทำโครงการ จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ชุมชนกมาลุลอิสลาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา

อบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้ร่วมบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

โดยในการดำเนินการนำร่องที่คลองแสนแสบร่วมกัน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การร่วมตรวจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 2 จำนวน 62 แห่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2565 ซึ่งกระทรวงฯพร้อมสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ กทม. ในการให้ความรู้ การตรวจกำกับในเชิงแนะนำและการดำเนินคดีหากพบสถานประกอบการ กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งจัดทำคู่มือการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งทางเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

2. การติดตั้งและใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ณ สถานที่จริง (Onsite) โดยกระทรวงฯ ร่วมกับ เอสซีจี ดำเนินการจัดสร้างระบบฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกมาลุลอิสลาม ซึ่งจะช่วยลดการระบายน้ำเสียของชุมชนลงคลองแสนแสบตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

3. การผลิตถังดักไขมัน 1,500 ถัง เพื่อนำไปติดตั้งแก่บ้านเรือนและชุมชนริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ในพื้นที่ 21 เขต ปัจจุบัน กระทรวงฯ ได้ส่งมอบถังดักไขมันแล้ว 1,122 ถัง ซึ่งจะส่งมอบครบถ้วนภายในเดือนนี้

“กระทรวงฯ ได้สนองพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาสู่การปฏิบัติด้วยการร่วมพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งนอกจากโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบแล้ว ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการใน 10 คลองและแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และการส่งมอบถังดักไขมันในวันนี้ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากพลังความสามัคคีของทุกฝ่าย” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ยุทธนา  เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอสซีจี มีความมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ชุมชนกมาลุลอิสลาม” เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาน้ำเสียในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำสาธารณะ

สำหรับโครงการดังกล่าว เอสซีจีได้สนับสนุน นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก (Zyclonic) พัฒนาโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมขจัดของเสีย ฆ่าเชื้อโรคในน้ำจากห้องน้ำและครัวเรือน ด้วยกระบวนการชีวภาพและเคมีไฟฟ้า ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

แบบจำลองนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก (Zyclonic) พัฒนาโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC)

ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำเสียจนได้น้ำที่ปราศจากสีและกลิ่น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยจะติดตั้งนวัตกรรมดังกล่าว จำนวน 2 ชุด ซึ่งถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวัน ตอบโจทย์การใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม

ถังดักไขมัน นวัตกรรมแบบดีไอวาย พัฒนาโดยเอสซีจีพี

นอกจากนี้ เอสซีจีพี ยังได้ร่วมสนับสนุน ถังดักไขมัน นวัตกรรมแบบดีไอวาย ที่เอสซีจีพีพัฒนาขึ้น โดยทำจากวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป ประกอบง่าย ราคาประหยัด เพื่อใช้กรองเศษอาหารและช่วยแยกไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ท่อระบายน้ำ ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น”