Monday, March 4, 2024

Uncategorized

AIS Business
Uncategorized

AIS Business ประกาศยุทธศาสตร์ Cross Industry Collaboration สร้างการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

"AIS Business ประกาศยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร สร้างวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม ส่งเสริม Sustainable...
Uncategorized

กรุงเทพประกันชีวิต โชว์ศักยภาพ พิชิตรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ปี 66 ติดอันดับ TOP 3

"ตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน “กรุงเทพประกันชีวิต” โชว์ศักยภาพ พิชิตรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ “Thailand National Quality...
Uncategorized

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดี จัดงานมอบรางวัลกิจกรรม KTAXA StepLife ปี 5

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร...
Uncategorized

กรุงเทพประกันชีวิตมอบของขวัญจัดคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ แทนคำขอบคุณ

กรุงเทพประกันชีวิตมอบของขวัญจัดคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ แทนคำขอบคุณ ย้ำจุดยืน 5 มิติหลักมั่นใจก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผน 3...