Monday, March 27, 2023
Uncategorized

BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน มอบถังดับเพลิงและถุงยังชีพให้แก่ 4 ชุมชนใกล้เคียง

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ BKI ห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจชุมชน โดยมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงติดตั้งทุกจุดสำหรับใช้งานได้ทั่วถึงในพื้นที่ของชุมชนและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคนในชุมชนรอบข้างบริษัทฯ รวม 4 ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ซึ่งกรุงเทพประกันภัยให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจประชาชนที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัย โดยมี ยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และ อภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วย ชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมมอบสิ่งของในโครงการดังกล่าว ได้แก่

  • ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ รับมอบถังดับเพลิง 20 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
  • ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
  • ชุมชนพัฒนสิน รับมอบถังดับเพลิง 15 ถัง และถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด
  • ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน 35 ชุด และเต็นท์ผ้าใบจำนวน 2 หลัง

โดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชุมชน รับมอบ ณ บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566

Leave a Response