Wednesday, April 24, 2024
NEWS

ไปรษณีย์ไทย ผนึกพันธมิตรเอสบีซี หนุนไลฟ์สไตล์และการทำธุรกรรมยุคดิจิทัล

ไปรษณีย์ไทย ผนึกพันธมิตรเอสบีซี หนุนไลฟ์สไตล์และการทำธุรกรรมยุคดิจิทัล พลิกโฉมวงการรับ – ส่งเอกสารจากกระดาษสู่ e-Document

ปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี ได้แก่ บริษัท สกายไฮ จำกัด  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด เปิดตัวระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ Total Document Handling: TDH พลิกโฉมวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document เพื่อจัดส่งเอกสารให้กับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ระบบที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยได้ครบวงจร

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาทิ การแจ้งหนี้และรับชำระเงิน การรับรองการลงลายมือชื่อ โดยบริการระบบดังกล่าวพร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลุ่มสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีภารกิจหลักในการจัดส่งเอกสารและพัสดุให้ภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมการให้บริการด้านการขนส่งเอกสารสำคัญต่างๆ

ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document บนโลกออนไลน์ ที่ไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี  ทั้ง 3 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัท สกายไฮ จำกัด  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด

ซึ่งจะได้นำศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านกลยุทธ์และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ มาผนวกรวมกับศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของชาติ พัฒนาการจัดส่งเอกสารให้ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นบริการที่ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

“ไปรษณีย์ไทย พร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็น Digital Business ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่ไปรษณีย์ไทยและพันธมิตรกิจการค้าร่วม เอสบีซี จะร่วมกันนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาต่อยอดบริการ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนไทยที่ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

โดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ Total Document Handling อัปเกรดการรับ-ส่งเอกสารจาก ‘กระดาษ’ สู่ ‘e-Document’ รวมทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ผ่านระบบของไปรษณีย์ไทยได้ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เช่น การเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งเอกสารสำคัญผ่าน Digital Mailbox การแจ้งหนี้และรับชำระเงิน e-Payment การรับรองการลงลายมือชื่อ หรือการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Digital Signature ที่สามารถยืนยันความเป็นตัวตนได้หรือจะเป็นการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้เอกสารสำคัญการันตีตัวจริง Stamp ความเชื่อมั่น ผ่านระบบ  e-Timestamp ที่ได้มาตรฐานและมีผลทางกฎหมาย

เช่นเดียวกับการรับรองเอกสารสำคัญด้วยตราประจำวันที่ประทับอยู่บนหน้าซองอย่างที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริการนี้มุ่งเน้นที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ เสริมความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้บริการพร้อมก้าวเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน”

อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญากิจการค้าร่วม (consortium) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางไปรษณีย์ไทย และ อีก 2 บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาง BE8 ได้นำเอาความเชี่ยวชาญในด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร  มาร่วมกันพัฒนา สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างบริการใหม่ๆ ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทย

โดยเราได้ใช้ความความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ช่วยวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการตลาดและการขาย การร่วมลงทุนครั้งสำคัญนี้ เราจะมาร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำธุรกิจดิจิทัลดิสรัปชั่นและบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทางไปรษณีย์ไทยและทุกธุรกิจทั้งกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้”

กอบกาญจนา  วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด

กอบกาญจนา  วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันเรายังคงมีการใช้เอกสารรูปแบบกระดาษ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ หรือเอกชน เป็นจำนวนมาก

ซึ่งปัญหาจากการใช้เอกสารติดต่องาน ที่มักพบเจอในทุกวัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารสำคัญ, ติดตามเอกสารยาก, เอกสารส่งไม่ถึงผู้รับ, การใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารจำนวนมาก, เอกสารชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน, ยากต่อการค้นหาเอกสาร เป็นต้น

จึงนำมาสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) เป็นระบบบริหารกลางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเอกสาร, การจัดการลำดับความสำคัญของเอกสารตามเวลาที่กำหนด, และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน

โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจ, และประชาชนทั่วไป ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยกระดับการให้บริการของไปรษณีย์ไทยสู่บริการ Digital Business อย่างแท้จริง

สำหรับบริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling: TDH) พร้อมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลุ่มสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้