Monday, July 22, 2024
InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพประกันชีวิต ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA

รุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล “Thailand Best Employer Brand Awards 2022” จาก สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute ในงานประกาศรางวัล 16th Employer Branding Awards จัดโดย World HRD Congress ประเทศอินเดีย

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการผสมผสานและนำวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards จากสถาบัน Employer Branding Institute – India อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในครั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

รวมทั้งความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทอย่างดีเสมอมา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในวงกว้าง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน จุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า “หัวใจหลักของการทำงานที่สำคัญคือการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยนำวิสัยทัศน์ขององค์กร นำมาปรับใช้และปฏิบัติงาน ด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องการันตีที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสายงานทรัพยากรบุคคลที่เข็มแข็ง และการใส่ใจในคุณค่าของพนักงานในองค์กร พัฒนาศักยภาพในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตลอดไป”

รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและตอกย้ำประสิทธิภาพของกรุงเทพประกันชีวิต ในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนมากว่า 70 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศในทุกมิติขององค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินครบวงจรให้กับคนไทย

ภายในงานเดียวกัน สถาบัน World Woman Leadership Congress ยังมีการมอบรางวัล ผู้นำสตรีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล “Thailand’s Women Leader” ให้แก่ จุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณสมบัติ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนผลักดันความสำเร็จในองค์กรทางด้านงานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารความหลากหลายกลุ่มพนักงานและหลายกลุ่มอายุงาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)